Stajki - wieś w rejonie wierchniedżwinskim obwodu witebskiego Białorusi. Dla tej miejscowości na stronie Radzima.net ma następujące dane:
- współrzędne geograficzne i lokalizowanie wsi Stajki na szczegółowej mapie z początku XX wieku i współczesnych mapach, a także na zdjęciach satelitarnych Google MapsStajki na mapie
- przynależność administracyjno-terytorialna w Imperium Rosyjskim, Republice Białorusi (2017);
- parafia prawosławna, do której należał(a) wieś Stajki na początku XX wieku
- what years the Metric books about the born, married and dead of this parish have survived;
- The fund number, the inventory, and the address of the Archive in which the metric books are stored;

Ta informacja jest dostępna dla zarejestrowanych użytkowników z Premium planem.

Zostaw wiadomość

*
*
*
*

Wiadomości:

Добрый день!
мой отец,Кругликов Михаил Иванович,1931 г.р.,во время войны работал ездовым в прачечном отряде,вместе с матерью,Кругликовой Марией Яковлевной,1905 г.р.
Прачечный отряд был сформирован в с.Стайки Витебской области в марте 1944 г.
где можно найти документы или какие либо свидетельства о прачечном отряде?odpowiedź