Szełomy - wieś w rejonie sławogradzkim obwodu mohylewskiego Białorusi. Dla tej miejscowości na stronie Radzima.net ma następujące dane:
- współrzędne geograficzne i lokalizowanie wsi Szełomy na szczegółowej mapie z początku XX wieku i współczesnych mapach, a także na zdjęciach satelitarnych Google MapsSzełomy na mapie
- przynależność administracyjno-terytorialna w Imperium Rosyjskim, Republice Białorusi (2017);
- parafia prawosławna, do której należał(a) wieś Szełomy na początku XX wieku
- what years the Metric books about the born, married and dead of this parish have survived;
- The fund number, the inventory, and the address of the Archive in which the metric books are stored;

Ta informacja jest dostępna dla zarejestrowanych użytkowników z Premium planem.

Zostaw wiadomość

*
*
*
*

Wiadomości:


Мне нужно знать название православного прихода, к которому относилась деревня Шеломы Могилевской губернии в начале ХХ века; odpowiedź
Дадзеная інфармацыя апублікавана па наступнай спасылцы: НГАБ (Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі). Ф. 2510, воп. 1, спр. 7121. odpowiedź
Селянін вёскі Шаламы Іван Кірэеў Яшын у 1912 г. прасіў у Віцебскага аддзялення Сялянскага пазямельнага банка ссуду для пакупкі зямлі пры маёнтку Крайцбург Унгермуйжскай вол. Дзвінскага павета, у колькасці 32 дзес. 2040 сажняў.odpowiedź