Polaninowicze - wieś w rejonie bychowskim obwodu mohylewskiego Białorusi. Dla tej miejscowości na stronie Radzima.net ma następujące dane:
- współrzędne geograficzne i lokalizowanie wsi Polaninowicze na szczegółowej mapie z początku XX wieku i współczesnych mapach, a także na zdjęciach satelitarnych Google MapsPolaninowicze na mapie
- przynależność administracyjno-terytorialna w Imperium Rosyjskim, Republice Białorusi (2017);
- parafia prawosławna, do której należał(a) wieś Polaninowicze na początku XX wieku
- what years the Metric books about the born, married and dead of this parish have survived;
- The fund number, the inventory, and the address of the Archive in which the metric books are stored;

Ta informacja jest dostępna dla zarejestrowanych użytkowników z Premium planem.

Zostaw wiadomość

*
*
*
*

Wiadomości:

Шаблоўскі - вельмі старыннае палянінавіцкае прозьвішча: ужо ў 1758 у Палянінавічах было 3 сям'і Шаблоўскіх.
А дадзеныя пра сваіх непасрэдных блізкіх продкаў Вы можаце пашукаць у метрычных кнігах Навабыхаўскай царквы: яны адносна добра захаваліся. Гэта фонд 2348: там ёсьць спавядальныя сьпісы ("исповедные ведомости"), у тым ліку і за 1906 год: гэта сьпісы ўсіх прыхаджанаў парахвііodpowiedź
Мой дед Шабловский Василий Николаевич родился 24 апреля 1921 года в деревне Поляниновичи, Журавицкий р-н, Гомельской области. Окончил 6 классов. Были вывезены в Карелию. О его родителях ничего неизвестно. Можно ли что-нибудь узнать?