Nosewicze - wieś w rejonie miadziołskim obwodu mińskiego Białorusi. Dla tej miejscowości na stronie Radzima.net ma następujące dane:
- współrzędne geograficzne i lokalizowanie wsi Nosewicze na szczegółowej mapie z początku XX wieku i współczesnych mapach, a także na zdjęciach satelitarnych Google MapsNosewicze na mapie
- przynależność administracyjno-terytorialna w Imperium Rosyjskim, II Rzeczypospolitej, Republice Białorusi (2017);
- parafia katolicka, do której należał(a) wieś Nosewicze na początku XX wieku
- nazwa majątku i nazwisko właściciela w połowie XIX wieku

Ta informacja jest dostępna dla zarejestrowanych użytkowników z Premium planem.

Zostaw wiadomość

*
*
*
*

Wiadomości:

1908 г. 1912 г.
Списки прихожан - католиков Шеметовского прихода, Свирского деканата

4. деревня Носевичи

104. 1. Иватович К вд (276 п.п.) = Феликс 1618. Габриеля 2629 сумасшедшая. (333 п.п.); -- (Аугустын + Анеля Рунович 40 = Констанция 22. Марианна 17. Гирия 14. ).
--2. Иватович Аугустын + Анеля Рунович 4052 = Констанция 22-. МарианнаМарта 1720. Гирия 14-.
105. 3. Андрушкевич А + Михалина Бакуло 45- = Бронислав 21-. Ядвига 16-. Феликс 1417.
106. 4. Андрушкевич С + Юзефа Малиновска 2024 = Янина 38. Аделя -1.; Мать – Агата из Хорошеев вд. = Юзефа -.; Андрушкевич Владислав -24.
107. 5. Бакуло В + Анеля Малиновска 4047 вд. = ИванИоанн 912. Юзефа 21-. Людвика 18-. Михалина 1619. Констанция 14-. Вероника 1214.
108. 6. Бакуло В + Анеля РодзевичПучковска 4047 = Бронислав 20-. Феликс 1719. Станислава 1820. Елена 1516. Ядвига 1315. Габриеля 48.
109. 7. Бакуло Николай , Брат – Франц 2927.
110. 8. Бакуло Н + Михалина Куцкевич 4046 = Франц 1215. Альфонс 710. Иосиф 25. ИванИоанн 13.
111. 9. Бакуло К + Розалия ЯнцевичЯцын 3032 = Зенон 10-. Мальвина 47. Юзефа 14. Сузанна -2.
112. 10. Бакуло А + Грисыльда Григель 2533 = Болеслав 712. Иван 48. Бронислав 13. Мать – Анна из Бакуло вд. ; Братаница – Елена Бакуло17-.
-- 11. Бакуло В + Михалина Куст -18 = Филомена -1.
113. 12. Бакуло Ф + Виктория Андрушкевич 4549 = Иосиф 18-. Адольф 1619. Иван 1416. Константин 69. Вероника 1517.
114. 13. Иватович М вд.= Филомена 1821.
115. 14. Иватович М + Елисавета Малиновска 5054 вд. = Франц 18-. Болеслав 16-. МарьяннаМария 2426. Сестра Михаила - Марианна 50-.
116. 16. Лапо К +Марцианна Михнович 5056 =Теофиля 20-. Станислава1820. МарияннаМария 1518. Кристина 1317.
117. 17. Андрушкевич А + Елизавета Габрун 3942 = Эдуард 1518. Иосиф 1315. Аполинарий 1014. Болеслав 811. Владислав 68. Станислава 1921. Ядвига 14.
118. 18. Иватович П + Антонина Рунович 4047 = Адольф 1822. Вацлав 16-. Альфонс 1215. Франц 34. Мариянна 1013. Юзефа 811. Станислава 58. ; Отец – Казимир + Петронеля Лапо.
119. 19. Семашкевич Г + Юзефа Блажевич 2831 = Николай 1417. Леонард 811. Адольф 46. Вероника 912. Филомена 1-. Елена 79.
120. 15. Андрушкевич Ф вд. = Иосиф . + Валерия Каминска 3032 = Франциск 36. ИосифОсип 24. Матвей 13(332). Валентий -1.; Слуга – Дашко Паулина 30-. (385п.п.)

Выехали в USA:
112. Бакуло Елена 1911.
113. Бакуло Иосиф 1909.

1909.
Муж: - . Жен: - ,
Всего католиков в д. Носевичи – чел.
Мужск:- 332- 275 = 57 чел., Женск; - 385 – 332 = 53 чел. Дворов= 120- 103 = 17
* 5(в1908), 25(в1912) - цифры полсле каждого лица - это его возраст, только возраст старшего лица Вы можете узнать у меня.odpowiedź