Lemieszewicze - wieś w rejonie pińskim obwodu brzeskiego Białorusi. Dla tej miejscowości na stronie Radzima.net ma następujące dane:
- współrzędne geograficzne i lokalizowanie wsi Lemieszewicze na szczegółowej mapie z początku XX wieku i współczesnych mapach, a także na zdjęciach satelitarnych Google MapsLemieszewicze na mapie
- przynależność administracyjno-terytorialna w Imperium Rosyjskim, II Rzeczypospolitej, Republice Białorusi (2017);
- parafia prawosławna, do której należał(a) wieś Lemieszewicze na początku XX wieku
- what years the Metric books about the born, married and dead of this parish have survived;
- The fund number, the inventory, and the address of the Archive in which the metric books are stored;

Ta informacja jest dostępna dla zarejestrowanych użytkowników z Premium planem.

Zostaw wiadomość

*
*
*
*

Wiadomości:

Poszukuje informacji o mojej rodzinie. Mieszkali w Bizerewicze, lub Lachowicze, lub Tyrwowiczeodpowiedź
See links to Saint Porfirius
http://www.rubanowicz.com/Saint_Porf.pdf

and also on www.Wikipedia.org

http://pl.wikipedia.org/wiki/Porfiriusz_Rubanowicz

odpowiedź
ЛЕМЕШЕВИЧИ — деревня, центр сельсовета.
По состоянию на 1 января 1998 года насчитывалось 165 хозяйств, 478 жителей. Поселение с давних пор принадлежало известным шляхетским семьям, преимущественно Лемешевским. Из жалованной грамоты королевы Боны С.Орде, датированной 1528 годом, следует, что в селе Лемешевичи Орды имели дворище еще в бытность пинского князя Федора Ярославовича (до 1521 г.). Она же подписала привилегию (1546 г.) на земли в волости Пинской — селах Морозовичи и Лемешевичи земянину Савве Лемешу. Этот родовой шляхтич герба «Любич» должен был «службы боярскую служыти». Его наследником в 1581 году стал сын Ян. В 1681 году шляхтой возводится церковь. Документ, подтверждающий решение совместно начать ее строительство, сохранялся у сельчан вплоть до первой половины XX века. Известно, что его подписали Павел Тенюк, Теодор, Ян и Андрей Лемешевские, Андрей Колб, Валериан и Бенедикт Шоломицкие. Церковь, вероятно, неоднократно обновляясь, простояла более 200 лет. Затем появляется (1885 г.) новая культовая постройка — храм Рождества Богородицы. В XIX веке Лемешевичи — центр волости Пинского уезда, состоящей из 9 сельских староств (62 поселения, 1900 человек мужского пола). В начале XX столетия село заселяли, в основном, представители шляхты Лемешевских и Боричевских, из числа которых 23 хозяина-мещанина имели 85 десятин земли. Местный фольварк принадлежал Плотницким. В 20—30-х годах XX века Лемешевичи являлись центром гмины (26 деревень, хутора, всего 12000 жителей) Пинского повета. Действовали костел Божьей Матери — Королевы Короны Польши, освященный 13 октября 1935 года (имел 113 прихожан, сгорел в годы Второй мировой войны), начальная школа. С 1929 года работала мельница братьев Крежи. Перед войной в Лемешевичах проживал 341 человек, числилось 87 дворов. В июле 1944 года фашистами уничтожено 9 дворов, убито 13 сельчан.odpowiedź
Lemieszewicze. Parafja (w stanie organizacji). Nabożeństwo odprawia się w domu prywatnym.
P. o. Proboszcza Ks. Prałat Henryk Humnicki, j. w.
Liczba parafjan 113.
Urz. poczt, na miejscu. St. kol. Pińsk, drogą wodną 15 klm., końmi 20.

Osiedla: Lemieszewicze, Biżerewicze 10 klm., Boryczewicze, Bułhary 1, Chlaby, Chrystobołowicze, Czarnowo 2, Dworzec-Wielki, Dworzec-Mały, Dzikowicze-Małe, Górne, Grzywkowicze, Kaczanowicze, Kałaurowicze, Kołby 8, Koniuchy 8, Knubowo, Kudrycze, Kuradowo, Łopatyn, Łosicze, Misiatycze, Morozowicze, Pleszyce, Połchowo, Serniczki Małe, Serniczki Wielkie, Szołomicze, Terebeń 2, Turwowicze, Wujwicze 15, Zarzecze 3.
Sąsiednie kościoły parafialne: Pińsk 15-20 klm., Moroczno 60, Osowa 30, Horodyszcze 25.

Zrodło: SPIS KOŚCIOŁÓW i DUCHOWIEŃSTWA DIECEZJI PIŃSKIEJ w R. P. 1933 i 1934. PIŃSK - 1933odpowiedź