Kosowszczyzna - majątek w powiecie lepelskim guberni witebskiej Imperium Rosyjskiego. Dla tej miejscowości na stronie Radzima.net ma następujące dane:
- współrzędne geograficzne i lokalizowanie majątku Kosowszczyzna na szczegółowej mapie z początku XX wieku i współczesnych mapach, a także na zdjęciach satelitarnych Google MapsKosowszczyzna na mapie
- przynależność administracyjno-terytorialna w Imperium Rosyjskim,
- parafia prawosławna, do której należał(a) majątek Kosowszczyzna na początku XX wieku

Ta informacja jest dostępna dla zarejestrowanych użytkowników z Premium planem.

Zostaw wiadomość

*
*
*
*

Wiadomości:

Косовщина, имение, 1906 год. А известно ли имя и отчество владельца? С 1846 года имение принадлежало жене Ивана Васильевича Черткова, урождённой Бутович, получившей его в наследство от своего деда Игнатия Бутовича. В 1876 году она собиралась продать имение казне и хлопотала о получении выкупной ссуды. Выкуп казной, видимо, не состоялся. Чертковы жили в Косовщине до 1964 года точно. Возможно, кто-то из потомков первых владельцев там проживает и до сих пор. odpowiedź