Konaszowo - wieś w rejonie sienneńskim obwodu witebskiego Białorusi. Dla tej miejscowości na stronie Radzima.net ma następujące dane:
- współrzędne geograficzne i lokalizowanie wsi Konaszowo na szczegółowej mapie z początku XX wieku i współczesnych mapach, a także na zdjęciach satelitarnych Google MapsKonaszowo na mapie
- przynależność administracyjno-terytorialna w Imperium Rosyjskim, BSSR (1924-1926), Republice Białorusi (2017);
- parafia prawosławna, do której należał(a) wieś Konaszowo na początku XX wieku

Ta informacja jest dostępna dla zarejestrowanych użytkowników z Premium planem.

Zostaw wiadomość

*
*
*
*

Wiadomości:

Прошу помочь найти сведения о: Шелеповых Логине Захаровиче 1860 г. р., Шелепове Павле Захаровиче, Шелепове Авдотье Захаровне ( по моим сведениям осталась жить в Белоруссии)Шелеповой Агриппине Евменовне, Шелеповой (Морозовой) Пелагее Евменовне. Это мои прапрапра бабушки и дедушки. Часть из них уехала в Амурскую область, часть осталась в Белоруссии. Хотелось бы найти какие либо документы. Родились они в Могилевской губернии, Климовического уезда, д. Вишеньки. Морозовы родились в д. Буда.
Прошу помочь мне найти документы что мой прадед Барановский Макар Максимович 1890 г.р. проживал в деревне Конашево и был поляком. odpowiedź