wieś Chodorówka Kościelna

Chodorówka Kościelna - wieś w powiecie sokólskim wojewłdztwa białostockiego II Rzeczypospolitej. Dla tej miejscowości na stronie Radzima.net ma następujące dane:
- przynależność administracyjno-terytorialna w II Rzeczypospolitej,
- parafia katolicka, do której należał(a) wieś Chodorówka Kościelna na początku XX wieku
- what years the Metric books about the born, married and dead of this parish have survived;
- address of the Archive in which the metric books are stored;

Ta informacja jest dostępna dla zarejestrowanych użytkowników z Premium planem.

Zostaw wiadomość

*
*
*
*

Wiadomości:

Разыскиваю родственников. Мои предки: дед Высоцкий Антон Андреевич, рожденный 17 ноября, 1870 года.Эти данные подтверждаются выпиской из "метрической книги о родившихся Суховольскаю Римско-Католическаю приходского Костела,Лист 82 и 83.№362", заверенной подписью настоятеля Суховольского Костёла Ко. Заблоцкого и Костёльной печатью.
Моя бабушка, Высоцкая Мария Станиславовна,рождённая 1 июня 1874 года, что подтверждается данными выписки из "метрической книги о Родившихся Суховольскай Римско Католического приходского Костёла, лист 77 и 78 № 182, заверенной подписью настоятеля Суховольского Костёла Ко.Заболоцкого и Костёльной печатью.
Оба они родились и жили в деревне Ходоровка