Chmyłki - wieś w rejonie miadziołskim obwodu mińskiego Białorusi. Dla tej miejscowości na stronie Radzima.net ma następujące dane:
- współrzędne geograficzne i lokalizowanie wsi Chmyłki na szczegółowej mapie z początku XX wieku i współczesnych mapach, a także na zdjęciach satelitarnych Google MapsChmyłki na mapie
- przynależność administracyjno-terytorialna w Imperium Rosyjskim, II Rzeczypospolitej, Republice Białorusi (2017);
- parafia katolicka, do której należał(a) wieś Chmyłki na początku XX wieku
- nazwa majątku i nazwisko właściciela w połowie XIX wieku

Ta informacja jest dostępna dla zarejestrowanych użytkowników z Premium planem.

Zostaw wiadomość

*
*
*
*

Wiadomości:

1908 г. 1912 г.
Списки прихожан - католиков Шеметовского прихода, Свирского деканата,
11. деревня Хмылки

254. 1. Хорошей Петронелла из Ременьцев (750 п.п.) 50 вд.54 = Ипполит (678п.п) 27(32 + Елена Хорошей -23 = Франциск -2). Эмилия 1418. Елена 1115.
--- 2. Хорошей И + Аделя Янцевич -31 = Сигизмунд -11. Франциск -5. Станислава -2.
255. 3. Хорошей И + Анна Кучинска 5052 вд = Иван 17-. Анна 16-. Станислава 1418. Марияна 24.
256. 4. Бычек М + Антонина Шабан 4647 = Иосиф 1620. Бернард 1113. Антонина 1315.
257. 5. Бычек Ф + Габриеля Хорошей 3135 = Юзефа 1113. Ядвига 710. Станислава 14.
258. 7. Бычек И + Марианна Дрожджуков 5052 = Станислава 18-. (Казимир 2527 + Теофиля Войцехович 2024 = Эдуард 13. Вацлава -1).
259. 6. Бычек И вд. + Виктория Спеглямин 60- = Михалина 23-. Казимира 2022. (Владислав + Станислава Шарковска -25 = Антоний -1. Юзефа -5.) Бычко Елена -30.
260. 9. Русак В + София Свирыда 4247 = Адольф 1215 . Болеслав 1012. Станислава 18-. Михалина 16-. Юзефа 610.
261. 8. Русак И + Анна Жданько 5054 = Аделя 1417.
262. 10. Русак И, Братья Франц + Павлина Буш -23, Викентий 2523 в солдаты; Мать – Драгун Мария вд- . = Боровая Марциана Русак 36 вд.37 = Михаил 1114.; Русак Казимир usa + Антонина Хорошей 2527 = МарианнаМария 14..
263. 11. Виршилло В + Антонина Андрушкевич 4047 = Иосиф 47. Антонина 1114.
264. 12. Виршилло Н, вд = (Виршилло Антонина 4047 + Янцевич ИосифОсип = Янцевич Михаил 714. Янцевич Александр 47.)
265. 14. КварцяныйСкварцяный С + Антонина Кумища 3746 = Франц 36. Вероника 1316. Теофиля 812. ; (-- 13. СКварцяный Ф, вд = Константин 1014. Юзефа 1417.)
--13.
266. 15. СКварцяный А + Казимира Лущик 4246 = Мальвина 2227. Елена 1921.; Кварцяная МарианаМарцелла из Бакуло 42 вд.48 = Стефания 1115. Марианна 912.
267. 16. ШипкоШибко И + Анна Грицук 3635 = Франц 912. Виктор 79. Феликс 58. Людвик 1-. Елена -1.
268. 17. Великий В + Ева КальчинскаКульчинска 4552 = Владислав 18-. Викентий -23. Бернард 1315. (Франциск + Юзефа Слижевска 1821 = Франц 15. Степан -4.); Елена 1619. Габриеля 1113.
269. 18. Ярош В + Михалина моравска -38 = Юлия -19. Мария -11. Елена -8. Бронислава -5. Мелания -1. ; Брат Ярош Иван 50-.
270. 20. Ярош М + МарияннаМария Балаш 40 = Викентий 9. Елена 16. Стефания 14. Паулина 12. МарианнаМария 5.
-- 19. Хорошей А + Эмилия Амбросевич - = Аугустин - .; дети Эмилии от 1 мужа - Шибко : Михаил - . Осип - . Аполония - .
271. 21. Хорошей Розалия из Спегляминов 50, вд = Франц 17-. Иосиф 13. Адольф 11. Болеслав 9. Мальвина 20. Елена 18. Эмилия 16.
272. 22. Хорошей С + Паулина Ярош 25 = Виктор 2 . Эдуард - .; Мать– Розалия Глуховска - = Франциск 24-.
273. 23. Хорошей МарианнаРозалия из Катович 50 вд. = Адольф 18-. Франциск - .
274. --- Хорошей В + Юстина Самко 65 = Аугустин 20. Паулина 19. ;Иосиф + Аделя Янцевич 27 = Сигизмунд 8. Франц 1.
--- 24. Хорошей Ф + Мальвина Хорошей - = Янина - .

Выехали в USA:
255. Хорошей Анна 1912.
259. Владислав Бычек 1913.
262. Русак Казимир

1909.
Всего: Муж – 736. Жен – 816
Всего католиков в д. Хмылки – 126 чел.
Мужск:- 736 - 677 = 59 чел., Женск; - 816 – 749 = 67 чел. Дворов= 274- 253 = 21
*(525)- 5(в1908), 25лет(в1912) - цифры полсле каждого лица - это его возраст, только возраст старшего лица Вы можете узнать у меня.odpowiedź
urodziła się Weronika Skwarcianna