Zdjęcia

Z albumu z archiwalnymi zdjęciami

Z albumu z archiwalnymi zdjęciami zdjęcia dodał(a) Игорь Логунов

Z albumu ze współczesnymi zdjęciami

Z albumu ze współczesnymi zdjęciami zdjęcia dodał(a) Игорь Логунов

Wielkie Kolenkowo - wieś w rejonie horodeckim obwodu witebskiego Białorusi. Dla tej miejscowości na stronie Radzima.net ma następujące dane:
- współrzędne geograficzne i lokalizowanie wsi Wielkie Kolenkowo na szczegółowej mapie z początku XX wieku i współczesnych mapach, a także na zdjęciach satelitarnych Google MapsWielkie Kolenkowo na mapie
- przynależność administracyjno-terytorialna w Imperium Rosyjskim, Republice Białorusi (2017);
- parafia prawosławna, do której należał(a) wieś Wielkie Kolenkowo na początku XX wieku

Ta informacja jest dostępna dla zarejestrowanych użytkowników z Premium planem.

Zostaw wiadomość

*
*
*
*

Wiadomości:

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ф.735 оп.1 дело 383 Поселенные списки налого-плательщиков сельскохозяйственного налога по кузьминскому сельскому совету 1924-1925 год
Пухальский Петр Никитич
Логунова Варвара Федоровна
Кныров Иван Прохорович
Кныров Самуил Прохорович
Егоров Василий Матвеевич
Платонов Иван Платонович
Логунов Павел Ермолаевич
Соханов Михаил Ильич
Шеломов Петр Тимофеевич
Пухальский кузьма Евстигнеевич
Онухов Мирон Петрович
Торо Владимир Осипович
Сидоренко Илья Димитриевич
odpowiedź
НИАБ Ф1437 опись1 дело7706 на 1912 год список домохозяйств
1. Петрь Никитинь Пухальский
2. Матвей Егоровь
3. Петрь Ивановь Лагуненок
4. Ермолай Логиновь Лагуненок
5. Илья Кузьминь Сафоновь
6. Иван Прохоровь Кныровь
7. Самуил Прохоровь Кныровь
8. Евсигней Никитинь Пухальский
9. Ивань Платоновь
10. Миронь Петровь Онуховьodpowiedź
НИАБ ф. 3142, Вышедское волостное правление Мирового посредника Городокского у., с 1878 г. - Городокского уездного по крестьянским делам присутствия, с 1901 г. - Земского начальника Городокского у., д. Дуброва Городокского у. Витебской губ.
(Опись 1 дело 2) имеется Посемейный список крестьян 1874 года по Вышедской волости, и в частности по деревне Большое Коленьковоodpowiedź
В 1922 году из ведомости денежно-подворного налога по загорянскому сельскому совету Вышедской волости известно что в деревни было 10 дворов. Матвей Егоров 8 душ, Иван Кныров 8 душ, Самуил Кныров 6 душ, Петр Пухальский 6 душ, Иван Плотонов 5 душ ( был сотником в д.Коленьково и д. Онушенки), Кузьма Пухальский 8 душ, Ксения Пухальская 2 души, Михаил Соханов 6 душ, Варвара Логунова 6 душ (моя пробабушка), Павел Логунов 6 душ.odpowiedź

Nazwiska dodane przez użytkowników