archidiecezja mohylewska

Dekanaty archidiecezji mohylewskiej na terytorium gubernii mińskiej, mohylewskiej i witebskiej w 1910 r.
Dekanaty archidiecezji mohylewskiej na terytorium gubernii mińskiej, mohylewskiej i witebskiej w 1910 r.
(z wyjątkiem dekanatów archidiecezji mohylewskiej w innych prowincjach Imperium Rosyjskiego)

Zdjęcia

Rosica - Kościół Świętej Trójcy

Rosica Kościół Świętej Trójcy

Pustyń - Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

Pustyń Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

Przydrujsk - Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

Przydrujsk Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

Zamosze - Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego

Zamosze Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego

Wołyncy - Kościół Świętego Jerzego

Wołyncy Kościół Świętego Jerzego

Lepel - Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego i Świętego Kazimierza

Lepel Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego i Świętego Kazimierza

Uła - Kościół Świętego Ducha

Uła Kościół Świętego Ducha

Sieliszcz - Kościół Św. Weroniki

Sieliszcz Kościół Św. Weroniki

Gubino - Kościół Świętego Antoniego z Padwy

Gubino Kościół Świętego Antoniego z Padwy

Zaskorki - Kościół Świętej Trójcy

Zaskorki Kościół Świętej Trójcy

Zagacie - Kościół Świętej Trójcy

Zagacie Kościół Świętej Trójcy

Bisznkowicze - Kościół Świętych Kazimierza i Rafała Archanioła

Bisznkowicze Kościół Świętych Kazimierza i Rafała Archanioła

Gorbaczwo - Kościół Świętego Józefa Oblubieńca i Najświętszej Maryi Panny

Gorbaczwo Kościół Świętego Józefa Oblubieńca i Najświętszej Maryi Panny

Ruksznice (Rukszenickie) - Kościół Opieki NMP

Ruksznice (Rukszenickie) Kościół Opieki NMP

Siebież - Kościół Świętej Trójcy

Siebież Kościół Świętej Trójcy

Przynależność administracyjna