Навасёлкаўскі сельсавет

Спіс месцаў

Паведамленні:

Добрый день! Ищу информацию об участии в выборах в Сейм и Сенат в 1935. 1938 гг моего продедушки Jan Tarabash Сохранились документы на покупку земли на польском ... > > >
Nadzieja Kamińska jego zona... > > >
Доброго времени суток! Ищу любые документальные данные о моем дедушке.
Аношко Юльян Кондратьевич (Onoszko Julian)
Год рождения: 1896, дата смерти 03.01.1979
Место рождения и смерти:
Nowogródzkie województwo (Новогрудское воеводство)
Powiat Baranowicki (Барановичский повет)
Gmina Darewska (Гмина Дарево, сейчас д.Дарево)
majątek Korzeniewszczyzna (д. Кореневщина)
wsie Prończaki (д.Прончаки)
родился, проживал и умер в wsie Prończaki (д.Прончаки)... > > >
Za mało danych. Jakiś rok potrzebny najlepiej urodzenia, bodaj pi razy oko pamiętając, że jedno pokolenie to około 25 lat. Jeżeli to Pana kuzyn to proszę policzyć od pańskiej daty urodzenia.... > > >
ONYSZKO JULIAN Nowogródzkie województwo
Powiat Baranowicki
Gmina Darewska
majątek Korzeniewszczyzna
wsie Prończaki jest ktoś w stanie pomuc odpłatnie... > > >
dzień dobry istnieje możliwość odszukania w aktach członka rodziny odpłatnie... > > >
Фамилии жителей современной деревни Адаховщина, указанные в телефонном справочнике Ляховичского района (2001г.):
Барбарич,
Бледнов,
Боровик,
Бурец,
Бычкова,
Василевич,
Веко,
Волчек,
Волынец,
Гавриленя,
Гребенко,
Григорович,
Драчинская,
Жук,
Клименко,
Крупень,
Макаров,
Морозов,
Паничев,
Петрашевич,
Петрова,
Плескацевич,
Ревинский,
Росткова,
Сергей,
Стремоус,
Фомичёв,
Черняк,
Янучок... > > >
Фамилии жителей современной деревни Селявичи, казанные в тел. справочнике Ляховичского района (2001г.):
Волынец,
Лось,
Мрочко... > > >
Czy ktos pamieta rodzine Lopottow.Byli oni wlascicielami folwarku Korzeniowszczyzna.Jestem wnuczka Doktora Stefana Lopotta, pochowanego na cmentarzu w Darewie.Wlascicielem Korzeniowszczyzny byl jego brat Witold Lopott.Prosze o wiadomosc.... > > >
Makiejewszczyzna. Kościół parafialny, drewniany, wybudowany sumptem parafian w 1916 r.
P. o. Administratora Ks. Mikołaj Ikonowicz. Liczba parafjan 400.
Urząd pocztowy i st. kol. Baranowicze — 12 klm.
Osiedle Makiejewszczyzna.
Sąsiednie kościoły parafialne: Baranowicze 12 klm., Darew 4.

Zrodło: SPIS KOŚCIOŁÓW i DUCHOWIEŃSTWA DIECEZJI PIŃSKIEJ w R. P. 1933 i 1934. PIŃSK - 1933... > > >