Падсвільскі пасялковы савет

Спіс месцаў

Паведамленні:

мои жили в Хотиловцах ( недалеко от Огурней) и в 1913 переселились тоже в Сибирь. а в какую деревню Сибири переехали ваши? ... > > >
https://www.familysearch.org/search/catalog/1020596?availability=Family%20History%20Library... > > >
когда читала книги, фамилия Огурень попадалась часто.... > > >
Метрические книги по Заборью есть у мормонов. оцифрованы. и ваши года есть.... > > >
Ищу метрические книги Заборской Свято-Николаевской церкви Глубокской волости, Дисненского уезда, Виленской губернии период 1865-1902гг. Интересуют записи бракосочетания Захария Дементьева Огурень и Анны Васильевны Стукан, записи об умерших (Дементия Михайлова Огурень, других родственников Огурень), посемейные списки семей военных призванных на службу. ... > > >
Сообщите e.mail. Пришлю два файла с интересующей Вас информацией. ... > > >
К какому православному приходу относилась деревня Огурни, Глубокской волости, Дисненского уезда, Виленской губернии с 1870 по 1920 годы, для поиска церковных книг. В 1902 году из деревни Огурни переселилось в Сибирь 4 семьи Огурень: Федора Дементьевича (1867г.р.) с дочерью Агафьей и сестрой Юлией; Игнатий Дементьевич (1873г.р.) с женой Аксиньей; Захарий Дементьевич (1875г.р.) с женой Анной Васильевной (Стукан), 1880г.р.; Антон Дементьевич (1878г.р.) с матерью Магдалиной (1849г.р.) и братом Петром (1883г.р.). Ищу исторические материалы касаемые предков.... > > >
Moj Pradziad Augustyn Sokolowski zamieszkiwal we wsi Stefanowo, gmina Glebokie w latach dwudziestych, mam dokument z 1929 roku, ktory to potwierdza. Zbieram informacje na temat moich przodkow i chetnie skorzystam z przekazanych Informacji.... > > >
Mój dziadek Lednik Michał ur.19luty1916roku woj.wileńskie, powiat dzisna, gmina glebokie,miejscowość glebokie... > > >
Od lat pragnę dowiedzieć się o losach mojego stryjka Konstantego Szymańskiego który za udział w wojnie Polsko-bolszewickiej 1920 r. otrzymał działkę nr 2 w osadzie Świła, gmina Plisa, powiat Dzisna w ówczesnym województwie Wileńskm. Obecnie rejon ten znajduje się na terenie Białorusi. Z opowiadań jego brata Franciszka wiem, że stryjek ożenił się tam z kobietą tamtejszego pochodzenia i mieli dzieci. Stryjek w wykazie osadników wojskowych występuje jako ułan. kiedyś przypadkowo udało mi się otworzyć stronę z wykazem osadników. Teraz niestety nie mogę tej strony odnałezć. Proszę o pomoc! ... > > >