-

 -

Kościół parafialny Najświetszego Serca Jezusowego w Onżadowie. Fot. 1936 r.

, 1934