-

/
: 1793, 1999

:
, Premium .

 -

Kościół parafialny Św. Kazimierza w Łohojsku na foto z pocz. XX w.

, 1870