- ³ . Radzima.net :
- , Google Maps - Google ;
- - , ( ), (2017);
- , XIX ;

Premium .

*
*
*
*
:Dziennik Wileński, 1930
spadk. Feliksa hr.Broel PiateraII, IIII+
Eudokja, Konstanty, Witalina Adamow10
Michal, Michal i Teodor s. Cyryia11
Anna, Mikolaj, Alesksander, Zofia+8
Jan9
Jan, Antoni i matka Katarzyna1
Marja3
Jozef, Piotr, Wlodzimierz, Zinowja4
Daniel, Juljan, Kuzma, Justyn+5
Nikodem, Stefan, Jozef, Leon6
Michal, Wlodzimierz, Jozef, Bazyli7
Klemens12
Marek13
Klemens14
Nadzieja2