- ³ . Radzima.net :
- , Google Maps - Google ;
- - , ( ), (2017);
- , / ;

Premium .

*
*
*
*

:

Szukam informacji na temat rodziny Dorożko/Doroszko z Kokowszczyzny. Mój pradziadek to Napoleon (ur. 1888 - Kokowszczyzna), jego rodzice to Zygmunt i Tekla. Napoleon miał dziesięciu braci, wśród nich byli Kazimierz i Feliks.
Kazimierz Doroszko(1891) i Maria Doroszko(1903) z.d. Iliuczonek, dzieci: Mieczysław(1924), Czesław(1926), Longina(1934), Eugenia (1940) i Jozef(1945), w 1956 repatriacja do Gaworzyc w Polsce

,