- . Radzima.net :
- , Google Maps - Google ;
- - , ( ), (2017);
- , / ;

Premium .

*
*
*
*

:

Dear Zbigniew Markuszewski,
If your grandmom's maiden name was Markuszewska then she probably had a brother Stefan who was my great-grandfather and he lived in neighboring Lotwicze.

Szanowny Zbigniew Markuszewski,
Jeśli wasza babcia miała panieńskie nazwisko Markuszewska, prawdopodobnie ona miała brata Stefana, który był mój pradziadek i mieszkał w sąsiedniem Lotwicze.
Markuszewskih w Jałowie pozostało za mało
W Jałowie mieszkali moi dziadkowie Antonina i Michał oraz urodził się mój ojciec Franciszek (1915). W metryceurodzenia ojca jest zapis - zaścianek Jałowo. Czy tam występuje jeszcze nazwisko Markuszewski. Dziadek był agronomem i wykonywał prace dla gminy..