- ϳ . Radzima.net :
- , Google Maps - Google ;
- - , ( ), (2017);
- , / ;
- , ;
- , , , ;
- , / ;
- , ;
- , ;

Premium .

*
*
*
*

:

Horodyszcze. Kościół parafjalny, niegdyś OO. Benedyktynów, pod wezw. Sw. Anny, murowany. Wybudowany sumptem wojewody Połockiego Kopcia w 1662 r. Zamknięty przez rząd rosyjski w 1864 r., odzyskany przez katolików w 1910 r.

Odpust zupełny w dzień Św.flnny (26 Lipca).
P. o. Proboszcza Ks. Prałat Józef Zelbo j. w.
Liczba parafjan 680.
Urz. poczt, i st. kol. Horodyszcze 2 klm. końmi, l klm. jeziorem.

Osiedla: Horodyszcze, Klin 2 klm., Lubelpol 11, Ostrowicze 9. Suszyck 6, Tartak 1 i pół, Wólka 7, Zajecierze poł wodą, 2 i pół końmi. Sąsiednie kościoły parafjalne: Pińsk 12 klm,, Pohost- Zahorodzki 27.

Zrodło: SPIS KOŚCIOŁÓW i DUCHOWIEŃSTWA DIECEZJI PIŃSKIEJ w R. P. 1933 i 1934. PIŃSK - 1933