- ³ . Radzima.net :
- , Google Maps - Google ;
- - , ( ), (2017);
- , / ;

Premium .

*
*
*
*

:

Mój ojciec Zbigniew urodził się w Dudziszkach na Litwie w 1934 roku. Szukam tego miejsca.