, . , " ".

() Ignacy Kamieński

() Jarosław Nowicki

() Jarosław Nowicki

- ³ . Radzima.net :
- , Google Maps - Google ;
- - ( ), (2017);

Premium .

*
*
*
*

:

Na zdjęciu siedzi Stanislawa Usowicz zd. Kuraszewicz - żona Andr(z)eja Usowicza.
Z lewej stoi synowa Brońcia, z prawej córka Magdalena.