() Katarzyna Gurczyńska

Czy wszystkie gimnazjalistki w Brześciu tak się ubierały do szkoły czy tylko jakaś jedna szkoła?

Czy wszystkie gimnazjalistki w Brześciu tak się ubierały do szkoły czy tylko jakaś jedna szkoła? : około
1927