() Julia Stachowicz

III

III "a" Gimnazjum Kupieckiego przy ulicy Listowskiego 5 w Brześciu nad Bugiem : 1939