:

Osipiuk Maria, Klejniki, Polska... > > >
Witam!
Ja, Czernowa Walentina Walentinowna, jako córka Ryndina Walentina Michajłowicza, poszukuję jego korzenie rodzinne w Polsce, wieś Czyże.
Ryndin lub Ryndinski (Ryndinowski) Walentin Michajłowicz urodził się 10 czerwca 1921 roku w wieś Czyże, skonczył tam parafie ( cztery klasy ).
W rodzinie było pięcioro dzieci, cztery chłopca i jedna dziewczynka. Z opowiadania Pana Walentyna,w wieś Czyże był majątek duży dom nad rzeką. Z jakiej przyczyny, my nie znamy, ich ojciec został aresztowany, kiedy go odbierali, to starszy syn poszedł za ojcem, i do domu oni już nie wrócili. Matka wkrótce od żałoby zmarła. Sąsiedzi rozkradli dom, reczywi... > > >
Witam
Sprawa jest dość skomplikowana po pierwsze we Czyże nie było żadnych majątków ( duży dom nad rzeką ) wieś Czyże nie leży nad rzeką.
Po drugie nad rzeką Łoknicą ( Parafia Czyże ) są wsie Łuszcze , Lada, Leniewo i Podrzeczany - o ile wiem majątki ziemskie były we wsi Łuszcze i Leniewo.
Po trzecie nazwisko Ryndin itp. jest nietypowe na tych terenach, być może zostało zmienione przez Walentego syna Michała co było bardzo często praktykowane w tamtych czasach.
Posiadam sfotografowane księgi metrykalne do 1908 roku
Księgi badań przedślubnych 1906 - 1944
Ispowiednie księgi 1901- 1911 oraz 1926 i 1936Witam!
J... > > >
Ja, Czernowa Walentina Walentinowna, jako córka Ryndina Walentina Michajłowicza, poszukuję jego korzenie rodzinne w Polsce,m. Czyże Ryndin lub Ryndinski (Ryndinowski) Walentin Michajłowicz urodził się 10 czerwca 1921 roku w m. Czyże, skonczył tam parafie ( cztery klasy ). W rodzinie było pięcioro dzieci, cztery chłopca i jedna dziewczynka. Z opowiadania Pana Walentyna,w m. Czyże był majątek duży dom nad rzeką. Z jakiej przyczyny, my nie znamy, ich ojciec został aresztowany, kiedy go odbierali, to starszy syn poszedł za ojcem, i do domu oni już nie wrócili. Matka wkrótce od żałoby zmarła. Sąsiedzi rozkradli dom, reczywiście mój ojciec zobaczył u ... > > >
Ja, Czernowa Walentina Walentinowna, jako córka Ryndina Walentina Michajłowicza, poszukuję jego korzenie rodzinne w Polsce,m. Czyże Ryndin lub Ryndinski (Ryndinowski) Walentin Michajłowicz urodził się 10 czerwca 1921 roku w m. Czyże, skonczył tam parafie ( cztery klasy ). W rodzinie było pięcioro dzieci, cztery chłopca i jedna dziewczynka. Z opowiadania Pana Walentyna,w m. Czyże był majątek duży dom nad rzeką. Z jakiej przyczyny, my nie znamy, ich ojciec został aresztowany, kiedy go odbierali, to starszy syn poszedł za ojcem, i do domu oni już nie wrócili. Matka wkrótce od żałoby zmarła. Sąsiedzi rozkradli dom, reczywiście mój ojciec zobaczył u ... > > >
Dzień dobry, panowie!
Sukam moj krewni:
abcia- Karpuk Tatiana ( ) Data urodzenia 12.01.1924,Miejsce urodzenia :Zubovo,wojewodztwo bialostockie,powiat bielski, gmin pasynki;
Praabcia Karpuk Justyna
Pradziadek- Karpuk Artemi


Wyznaniewiaryniewiadome. Narodowość niewiadoma.Informacje potrzebne do Karty Polaka.

Opłatę proszonych dokumentów gwarantuję. Dla tego proszę o rozliczeniowym rachunku i sumę.... > > >
?... > > >
Szukam wiadomości o pradziadkach Jagodnicki Maxim i Halina i Aleksiejuk Jakub i Tekla zamieszkiwali w czyżach. mieli po dwie żony i z każdego dzieci... > > >
- , ... > > >
Witam.
Deniski nalezały do parafi Rajsk.
Cerkiew w Rajsku rozebrali a wieś spalili Niemcy w 1942 roku.
W archiwm państwowym są księgi z lat 1884-1910.

... > > >