:

Opowiedz mi, który kościół należał do wioski Psy. Na stronie www.familysearch.org znajduje się zdjęcie metryczne... > > >
W tym folwarku mieszkała Balbina Szuszkiewicz, moja babcia. Obok stacjonował 10 szwadron kawalerii KOP.
... > > >
szukam informacji o Jan Pogonowski, zarządcą folwarków Ceperka, Kampament i Niespodzianka w latach 30-tych XX w.... > > >
historia rodu Okińczyc herbu aksak... > > >
Poszukuję przodków o nazwiskach Szczerbowicz Mikolaj(1898) i Scholastyka(1903) mieszkałi we wsi Kaplanowicze gmina Gricewiczi pow. Nieswiez woj.Nowogrodek, i moich pra-pradziadkow Jana i Adelja Cierpicki mieszkali we wsi Urwiedz.... > > >
-!... > > >
Pani Chrystyno, z okazji świąt wielkanocnych życzę spokojnych,wesołych i pogodnych dni spędzających z rodziną dla Pani i rodziny, oraz spełnienia,marzeń,które są Pani bliskie sercu i tak ważne w życiu,które tak usilnie realizuje Pani w poszukiwaniu przez internet swoich bliskich. ... > > >
Wystarczy wpisać Wojcieszuny albo Wilno w Radzima net.Dla zainteresowanych do poczytania.... > > >
cd; W dniu 6 lipca 1945r podpisano w Moskwie umowy pomiędzy Tymczasowym Rządem Jedności Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej a rządem ZSRR w treści której rząd sowiecki zgodził się przyznać osobom narodowości polskiej zamieszkałym na terenie ZSRR,które miały do 17 września 1939r obywatelstwo polskie prawo zmiany obywatelstwa ZSRR i zezwolić na przesiedlenie się do Polski.W dniu 10 pażdziernika 1939r ZSRR przekazało Republice Litewskiej Wilno z wraz z sąsiadującymi powiatami. Ludność polska zamieszkujące te tereny zachowała nadal ob.polskie i mogła nabyć ob.litewskie w trybie inwidualnym.cdn;... > > >
cd, tego dekretu utraciły obywatelstwo polskie,gdyż w świetle prawa międzynarodowego żadne państwo nie może swoimi przepisami wewnętrznymi regulować utraty obywatelstwa innego suwerennego państwa.Z tych względów uznać należy,że Polacy poddani represjom posiadali podwójne obywatelstwo polskie, którego się nie zrzekli i narzucone im przymusowo przez okupanta obywatelstwo sowieckie.Po ponownym zajęciu Kresów Wschodnich w 1944r władze sowieckie przeprowadziły paszportyzację ludności kresowej, która nie miała prawa do''repatriowania""się do Polski albo z tego prawa nie skorzystała.cdn; ... > > >