Доброславская волость

Список мест

Сообщения:

Ищу информацию о Скорине (Скарина) Якове Игнатьевиче 1884 г.р. уроженце М. Плотницы Пинского уезда. Пытаюсь прояснить, были ли у него дети Наталья, Пелагея (Прустя) и Леонид (Леон). ... > > >
Добрый день, Адам,я тоже ищу родственников Колесниковичей родом из д. Теребень Пинского уезда. Расскажите, кто у вас имел такую фамилию?... > > >
Ищу информацию о моих родственниках Войцеховичах Алексее Федоровиче (1898 г.р) и Екатерине Якимовне, Колесниковичах Гавриле Афанасьевиче (1907 г.р) и Наталье Яковлевне, уроженцах Доброславской гмины (д. Теребень, д. Чамля, д. М. Плотница Пинского уезда). Захоронены они на кладбище в д. Чамля. ... > > >
Poszukuję krewnych z rodziny Sroków, Biełków i Jaroszewiczów zamieszkałych w Czuchowie. Rodzinę odwiedziłam z moim tatą w 1968r.Póżniej kontakt się urwał. Pragnę nawiązać kontakt dlatego proszę o pomoc.... > > >
Dzień dobry Panie Stanisław . Dam wskażowki gdzie szukać tego, czego potrzebujesz.(gmina wiejska Dobrosławka,wieś Dobrosławka lub folwark, powiat Piński,Województwo Poleskie)Archiwum Państwowe obwodu brzeskiego -http://fk.archives.gov.by/fond/20644/ I ( mój pradziadek Kwiatczyński był popem)-http://fk.archives.gov.by/fond/117541/ WNIOSEK ELEKTRONICZNY DO ARCHIWUM-http://archives.gov.by/request... > > >
Nazywam się Dobroszewski i od zakończenia II wojny światowej mieszkam w Polsce.Pragnę dowiedzieć się o mojej rodzinie z domu Kwiatczyński, Jancewicz, Dobroszewski. Z opowiadania mamy i posiadanych zdjęć wiem że mój pradziadek Kwiatczyński był popem w Dobrosławce przed 1939 r.Babcia Aleksandra Jancewicz z domu Kwiatczyńska wyszła za mąż za Alberta Jancewicza, miała w Dobrosławce sklep,dziadek Jancewicz był łącznościowcem.Natomiast niewiele wiem na temat mojej babci Jadwigi Dobroszewskiej,żony Adama ( i tu mam problem z uzyskaniem prawdy, jak faktycznie nazywał się mój dziadek. Moja mama Maria Jancewicz wyszła za mąż za Anatoliego Dobrosze... > > >
Здравствуйте! Буду рада любой информации о семье и родственниках моего дедушки. Местом рождения моего дедушки Пригодича Павла Романовича в военном билете указана д. Доброславка Логшинского р-на Минской обл. Много родственников проживало в д. Лыще. В 1908 г. семья Пригодича Романа переехала в Сибирь, в Иркутскую обл. Тайшетский р-н сначала в с. Бирюса, а позднее в д. Ингаш. Кроме Павла (1907 г.р.) в семье были дети - Даниил (1915 г.р.), Иван, Аксинья (Ксения), Маланья (1900 г.р.).... > > >
Уважаемая Лариса!
Пригодичи в основном жили в соседней деревне Лыще (с 1870-х насильно переведённых в Доброславскую церковь). По Ревизской Сказке 1834 года в Доброславке их точно не было, Сказок 1850 и 58 у меня нет полностью, архив сейчас закрыт на ковид. Первым Пригодичем в Доброславке был брат моего прапрадеда, Адам Фёдорович (1853 г.р.), женившись на Матроне Даниловне Ковалевич, местной, 10.09.1871 года. Потом и другие Пригодичи туда приходили. ... > > >
Proszę o kontakt kogoś z Dobrosławki skąd pochodzi mój ojciec Paweł Borysiewicz rocznik 1922 syn Konrada .Ojciec miał siostrę Annę i brata Jana i inne rodzeństwo.Ryszard Borysiewicz Tel 48 691 358 576... > > >
Это, наверное, родной брат моей бабушки Колесникович(Виликовская) Федоры Михайловны 1910-2000... > > >