Населённые пункты

Мои фамилии

Ищу фамилии

Skoczylas Podaję za http://ilot.edu.pl/czeslaw-skoczylas-1929-2016/ Czesław Skoczylas urodził się 22 marca 1929 roku w Turzcu, pow. Stołpecki, obecnie Białoruś.Ojciec jego pracował w Policji i został zamordowany po 17 września 1939 roku, a rodzina nastepnie zesłana do Kazachstanu. Po powrocie do Polski w 1946 roku studiował na Wydziale Konstrukcji Specjalnych Politechniki Warszawskiej, uzyskując dyplom magistra inżyniera. Po uzyskaniu tytułu magistra inżyniera, został skierowany na aspiranturę naukową do Moskwy, gdzie po kilku latach uzyskał dyplom doktora. We wrześniu 1960 roku rozpoczął pracę w Instytucie Lotnictwa początkowo na stanowisku kierownika Oddziału, potem Pracowni. Od 1963 roku pracował jako samodzielny pracownik naukowo-badawczy w Ośrodku Silników Instytutu Lotnictwa, gdzie po dwóch latach został jego Kierownikiem. W 1968 awansował na stanowisko zastępcy dyrektora ds. naukowych, a w roku 1973 na pierwszego zastępcę dyrektora. W 1994został powołany na stanowisko dyrektora ds. ekonomiczno-finansowych, które piastował przez pięć lat. W 1999 roku przeszedł na emeryturę. W okresie zatrudnienia w Instytucie Lotnictwa wykonywał szereg prac związanych z obronnością kraju. Otrzymał wiele nagród spośród których wymienić należy nagrodę Ministerstwa Przemysłu Maszynowego za konstrukcję i wykonanie laboratorium do badania turbin i turbosprężarek oraz za konstrukcję i wykonanie laboratorium latającego „Lala 1”. Dr inż. Czesław Skoczylas posiadał wysokie kwalifikacje zawodowe, był wybitnie uzdolnionym pracownikiem naukowo-badawczym, którego pasją było lotnictwo oraz wykonywana przez niego praca. Pełniąc funkcje kierowniczą a potem dyrektorską wykazał się ponadprzeciętnym talentem organizacyjnym. Czesława Skoczylasa cechowała duża dokładność w pracy oraz wysokie poczucie odpowiedzialności za powierzone zadania. Był ceniony, szanowany i lubiany przez współpracowników.Służył im chętnie swoją wiedzą i doświadczeniem.

Варианты написания:

  • Zbigniew Pągowski (PL)
  • (RU)
  • (BE)
  • (ENG)

Имя, фамилия:

  • Zbigniew Pągowski
  • Место рождения: нет информации
  • Город проживания: нет информации
  • Страна проживания: нет информации