Брестский повет

Административная принадлежность

Сообщения:

25.03.1919/30.03.1919 родился/крестили Францишек Людвиков Шкута у Людвика Шкута и Виктория (с дома Дробыш) Шкута (запись №31 в метрической книге по Брестскому костелу за 1919 год).
18.04.1925/26.04.1925 родился/крестили Станислав Людвиков Шкута у Людвик Шкута и Виктория уожденной Дробыш Шкута (запись №29 по Чернавчицкому костелу за 1925 год).

10.02.1926/18.03.1927 родилась/крестили Станислава в д. Турна у Марии урожденной Пашко Макуль (запись №11 по Чернавчицкому костелу за 1927 год) (крестили Станиславу в возрасте 1 года!)
20.02.1927/18.03.1927 родилась/крестили Казимира в д. Турна у Марии ур. Пашко Макуль (запись №12 по Чернавчицкому костелу за 1927 год)
... > > >
I'm looking for a family with the surname Szkuta. My grandmother was named Stanislaus from the house of Makul. (Born in 1926) Her twin sister Kazimiera (born in 1926), had a daughter named Nina. I do not know if there were other children there, most probably still a boy. There was another brother, Alexander. They could live in Turna Mała and Turna Duża.
From his grandfather Francis hand (1919) and his parents Victoria (1888) and her husband Ludwik (1884). After the war, they left for Poland to the village of Boruja.
Please help me... > > >
A może pamięta pani te ossoby?

Moi pradziadkowie - Władysław i Karolina Walczyna, wraz z dziećmi - Walerianem, Florianem i Marią (moją babcią) mieszkali w Kostusinie do czasów II wojny. Potem całą rodzinę przesiedlono w okolice Włocławka.... > > >
Moi pradziadkowie - Władysław i Karolina Walczyna, wraz z dziećmi - Walerianem, Florianem i Marią (moją babcią) mieszkali w Kostusinie do czasów II wojny. Potem całą rodzinę przesiedlono w okolice Włocławka.... > > >
swojcik@gmail.com mam jakis spis ludności ale starszy bo z 1828 roku Proszę o kontakt... > > >
Hwożnica /Hwożnica/ parafia Małoryta... > > >
Czy w Hwoźnicy jest dzisiaj cerkiew? Poszukuję aktu ślubu Stanisław Kamiński z Kunegunda Wika ok roku 1885, lub aktu urodzenia Stanisława Kamińskiego, podobno mieli posiadłość w Hwoźnicy. Gdzie mogę szukać wiadomości na temat Hwoźnicy?
Dziękuję.... > > >
Poszukuję wszelkich informacji dotyczącej rodziny Pietkiewicz w Brześciu przed II wojną światową.
Moja babcia nazywała się Regina Pietkiewicz (potem Wasilewicz) we wrześniu 1939 razem z rodziną uciekli do Terespola. Dzisiaj, ja, 3 pokolenie, szukam informacji o swoich przodkach.
Bardzo dziękuje za pomoc!
Pozdrawiam... > > >
Добрый день! Хотел бы узнать о своем дедушке, знаю что он призывался в Польскую армию и служил в Гданьске,Гдыне и Щецине. Фамилия дедушки: Филипович Дмитрий Филиппович 1913 года рождения уроженец и житель деревни Рудавин Пинковичской гмины Пинского павета и Полесского воеводства ... > > >
Здравствуйте , у меня предки жили в деревне лесок , искала участие в голосовании их , но в архиве только за 1928г. Список голосовавших
Скажите в какой архив были направлены хозяйственные книги проживавших в этой местности ... > > >

Фотографии

Старые Задворцы, деревня

Старые Задворцы, деревня Из альбома фотографий с современными видами Сергей Вавринюк

Большие Косичи, деревня

Большие Косичи, деревня Из альбома архивных снимков Ўладзімір Губко

Сюлки, деревня

Сюлки, деревня Из альбома архивных снимков Дмитрий Тихий

Черск, деревня

Черск, деревня Из альбома архивных снимков Ирина Голухина

Карч, фольварк

Карч, фольварк Из альбома фотографий с современными видами Robert Włoskowicz

Черни I, деревня

Черни I, деревня Из альбома архивных снимков Уладзімір Гваздзецкі

Орля, деревня

Орля, деревня Из альбома фотографий с современными видами Міхаіл Штахіра

Огородники, деревня

Огородники, деревня Из альбома архивных снимков Міхаіл Штахіра

Мельники, деревня

Мельники, деревня Из альбома архивных снимков Міхаіл Штахіра

Фамилии, зарегистрированные участниками