Административная принадлежность

Список мест

Сообщения:

Wykaz osób pochowanych na cmentarzu na podstawie książki «Zabytkowe cmentarze na
Kresach Wschodnich II RP na obszarze Republiki Białoruś. Województwo
poleskie.» wyd. Warszawa 2000 r.

Albin Dziekoński 1832;
Tadeusz Dziekoński 1845;
Jan Dziekoński 1863;
Karolina Dziekońska 1864;
Adolf Trębicki 1881;
Michalina Czarnocka 1893;
Konstantyn Wasiljewicz Kossakowskaw 1892;
Waleria z Kościów Przesmycka 1869;
Wiktorja i Julian Bańkowscy 1897;
Feliks Bańkowski 1884;
Leonarda Borejsza 1887;
Antoni Mikłaszewicz;
rodz. Mitraszewskich 1881;
ks. Julia Massalska z d. Pachniewska 1896;
Stanisław Kościuszko 1889;
Mirosław Kościuszko, l. 26,... > > >
Ищу родственников деда, Колядич Афанасий Герасимович, проживал Демидовщина Кобринского района, ранее Полесское воеводство, Кобринский повет, гмина Городец. Бабушка Христина Гавриловна, родилась 1917 год, после 1955 проживали в городе Кобрин.... > > >
w obliczu nowych danych, szukam informacji nie o Piotrze ( być może miał tak na drugie ) ale o Antonim SUŁKOWSKIM , rozbieżne są także daty urodzenia. Ww latach 60 tych w gazecie Stolica była wzmianka o rodzinach pretendujących do spadku wymieniono nazwiska Rembalskich( Rembelskich) , Ostrowskich i Dunin-Borkowskich, ktokolwiek wie coś na ten temat proszę o kontakt... > > >
Została opublikowana książka "Wykazy osób z akt parafialnych diecezji pińskiej.. " t. II, Lublin 2014. Zawiera ona dane genealogiczne z parafii Kobryń. Dostępna np w Bibliotece KUL.... > > >
Została opublikowana książka "Wykazy osób z akt parafialnych diecezji pińskiej.. " t. II, Lublin 2014. Zawiera ona dane genealogiczne z parafii Kobryń. Dostępna np w Bibliotece KUL.... > > >
Poszukuje informacji na temat rodziny Sobotkowskich. Znany mi przodek Piotr Ludwik Sobotkowski urodził się w Kobryniu w 1862 jako syn Tomasza Sobotkowskiego ziemianina oraz Janiny Żanety Sobotkowskiej zd. Broniewskiej.Po konfifkacie majątku w wyniku Powastania Styczniowego Tomasz wraz z rodziną przeniósł się na Mazowsze.... > > >
Может вам поможет эта информация:Witam serdecznie. Jestem chyba ostatnim żyjącym członkiem rodu Sułkowskich z Kamienia Królewskiego. Mam szereg fotografii i pamiątek, jeśli kogoś zainteresowałem, proszę o kontakt. Spokrewnione rody to: Korsak z Kobrynia,Lublina, Janowa Podls. - Biehler z Saków, Andronowski z Barszczów, Mickiewicz z Worotynicz i Kobrynia, Szydłowski z Dywina, DeRamer z Anglii, oraz Gosztowt z Warszawy, Żukowscy z Pułtuska, Śnieżko-Błoccy z Warszawy, Wolikowscy ze Słupska, Iwańscy z Gdyni, Legens z Gdańska, Chudzińscy z Sicienka, Pawlukas z Radomia, Brozi z Łodzi oraz szereg innych. Ja natomiast poszukuję brata mojego dziadzia Tola Sułkowskiego z Helen... > > >
Poszukuję informacji o pra babci, Regina Naumów z domu Kupiczów, ur. 1911r w Prużanie, najprawdopodobniej uczęszczała do żeńskiego gimnazjum w Kobruyniu i mieszkała tam na pensji.
Szukam również pra dziadka Stanisława Naumów.... > > >
Ojciec mój Jan Petters mieszkał w Kobryniu w latach 1930-1940, był policjantem
zostawił tam rodzinę, żonę i syna Jana.
Ojciec założył drugą rodzinę w Polsce po powrocie z Syberii.
Może ktoś mieszkający aktualnie z Polaków kobryńskich pomoże mi odszukać ją ?... > > >
Nic nie wiem o swoim dzidku Jan Kobryń ur.we Lwowie ożenił się z Anną Bohm ,o babci też nic nie wiem .Z tego związku mieli 2 synów Zbyszka i Leopolda (mój ojciec) Przed wojną drogi Jana i Anny się rozeszły.Po wojnie Zbyszek i Leopold osiedlili się we Wrocławiu tu mieszkali aż do śmierci.Prawdopodobnie Jan Kobryń po wojnie miał syna który zostałwe Lwowie.Anna Kobryń z domu Bohm zamieszkała w Sosnowcu i miała dziecko8... > > >