Markowski

Moje Miejsca

 • Dołbniewo, wieś
 • Zminka, Zminczuk Жминька, Жминчук, Жминьчук, Жминюк
 • Świtycze, kolonia
 • Markowski Василий Марковский
  Zaworonok Елена Жаворонок
  Janczuk Илья, Евфросиния Янчук
 • Kalejczyce, folwark
 • Markowski Walenty Markowski, 1663. "Из них Валентин прежде 1663 года владел имением Марков, Калечице, Лопень и другими"
 • Sasiny, folwark
 • Markowski Jozef Markowski, 1688 "Осип, Ротмистр Королевских войск, владел там имением Сасины в 1688 году"

Moje Nazwiska

Poszukiwanie nazwiska

Zaworonok
Janczuk
Markowski
Osipuk
Sacharczuk
Zminka, Zminczuk
Nazaruk
Nestorowski
Kozlanka
Maszkiewski
Lewczuk
Lukwianiuk
Sawczuk
Olesiuk
Dubina
Szweykus

Moje albumy ze zdjęciami

Фотаальбомы Паведамленні

Możliwa pisownia nazwiska:

 • Markowski (PL)
 • Марковский (RU)
 • Маркоускi (BE)
 • Markovsky (ENG)

Imię i nazwisko:

 • Yegor Markovsky
 • E-mail:: radzimanet@markovskiy.com
 • Miejsce urodzenia: Leningrad
 • Miejsce zamieszkania: brak informacji
 • Kraj zamieszkania: Russia