sielsowiet Łanski

Lista miejsc

Wiadomości:

я владею информацией о Казак Павле Федоровиче... > > >
Я уже кратко описала что я знаю и добавляю мой телефон 8 921 956 13 75.... > > >
Droga Pani! Proszę o kontakt, mogę przesłać obszerny materiał o Iwanowie gmina Łań, powiat Nieśwież/Pozdrawiam... > > >
Zależy mi aby więcej dowiedzieć się o rodzinnej wsi Sobolewskich Iwanowo... > > >
Ищу любую информацию о своих родственниках. Бабушка и дедушка Дашко Степан Якимович и Дашко (Пешкур) Александра Адамовна. Жили в д. Лань. Интересует информация об их родственниках (братьях и сестрах, может быть найдутся родственники по линии бабушки, знаю, что их было много).
А также ищу информацию о прабабушке и прадедушке Пешкур Адам Михайлович и Пешкур (Беганска) Юлия Феликсовна (интересуют даты рождения-смерти, информация о родителях, место проживания и другое).... > > >
Здравствуйте. Некогда на хуторе (может, раньше он не был хутором) Хрипково/Хрибково проживали мои предки. Прадед Шингель Василий Степанович и его супруга Шингель Анастасия Константиновна. Они родили и воспитывали троих сыновей и троих дочерей. По семейной легенде жили небедно и имели немало земель в округе в собственности. Пробабка родом из польских земель ( опять же по семейным слухам), но ни ее девичьей фамилии, ни место рождения никто не помнит. Так же как не помнят и откуда родом прадед и где его корни. А знать хотелось бы.... > > >
Poszukuję potomków Filipa Zukiewicza,prawdopodobnie kobieta z tej rodziny mieszka w Czanowiczach. Bardzo proszę o kontakt.
Wszytskim zaglądającym na te strony na Swięta Wielkancne zyczę radosci i błogosławienstwa od Zmartwychwstałego Chrystusa, Chrystys Zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwsatł.!!... > > >
Ищу предков по фамлии Ладутько (Ладуцька). Деревни Новоселье Игуменского уезда Юровичской волости и дер. Ново-Озерье - Могилёвской губернии (со слов)... > > >
Ищу корни своего деда, Прохоренко Андрея Ильича или его жены Прохоренко Елены... > > >
Witam wszytskich Kresowian , zwłaszcza z Ziemi Nieświeskiej, zagladających na ten potral. Zwracam się z wielka prosbą w następującej sprawie- Stowarzyszenie Nieświeżan , mające siedzibę w Warszawie, pragnie przywrócić pamięć naszym Rodakom, którzy rozsławili Nieśwież przed wojną oraz po wojnie,kiedy znaleźli się w rożnych stronach świata.Przygotowujemy konferencję w Nieświeżu.Większość materiałów mamy ale ja zwracam się do Państwa z prośbą o nadesłanie na mój adres choćby paru zdań wspomnieniowych o doktorze Michale Łyczkowskim, lekarzu II Rzeczypospolitej w Nieświeżu. Każ... > > >