Przychaby - wieś w powiecie siebieskim guberni witebskiej Imperium Rosyjskiego. Dla tej miejscowości na stronie Radzima.net ma następujące dane:
- współrzędne geograficzne i lokalizowanie wsi Przychaby na szczegółowej mapie z początku XX wieku i współczesnych mapach, a także na zdjęciach satelitarnych Google MapsPrzychaby na mapie
- przynależność administracyjno-terytorialna w Imperium Rosyjskim,
- parafia prawosławna, do której należał(a) wieś Przychaby na początku XX wieku

Ta informacja jest dostępna dla zarejestrowanych użytkowników z Premium planem.

Zostaw wiadomość

*
*
*
*

Wiadomości:

Волости и важнейшие селения европейской России. СПб., 1886 г.

Прихабская волость. Центр-усадьба Прихабы. В ней православная церков, школа, 10 лавок, кожевенный завод. В 2 верстах усадьба Урюпино, лавка. В 7 верстах погост Дубровки, прав. церковь.
Прихабы По воспоминаниям это была большая деревня с огромными ярмарками. На себежской дороге в д. Щучье находился таможенный пункт между Витебской и Псковскими губерниями. Прихабы была ближайшая большая деревня к нему.
Одно время в Прихабах служил Священномученик Афанасий Прихабский
в Прихабской церкви Себежского уезда в 1913-1914 гг. работал псаломщиком Иван (Иоанн) Фокко.Священником был Иоан Цветков.
2 марта 1914 г. в с.Прихабы был церковно-приходский сход, созванный для обсуждения вопроса о постройке нового храма. Того же числа был составлен документ о закрытии винной лавки в с.Прихабы. (по материалам "Полоцких епархиальных ведомостей" №14-15 1914г.)