Uznoha, zaścianek (Zaostrowiecze gmina wiejska). Карэнны жыхар в. Узнога Каржак Алесь, які памятае вельмі шмат з таго, што было.

Foto ©

Карэнны жыхар в. Узнога Каржак Алесь, які памятае вельмі шмат з таго, што было.
Zamknij X

Radzima.net główna
Plagiat lub spam? Powiedz