Kulszyce na starych zdjęciach

zdjęcia dodał(a) Yermolenko Mariya

Список работников колхоза

Список работников колхоза "Коммунар" не выработавших минимум трудодней за 1946 г.

Список работников колхоза

Список работников колхоза "Коммунар" не выработавших минимум трудодней за 1946 г.

Список единоличников по Кульшицкому с/совету

Список единоличников по Кульшицкому с/совету

Список единоличников по Кульшицкому с/совету

Список единоличников по Кульшицкому с/совету