Wolejko

My Places

My Family Names

Seeking for the Surname

Andrysz
Wołejko
Niziński
Turczyński
Matulewicz

My photo albums

Possible variants in writing the Family Name:

  • Wołejko (PL)
  • (RU)
  • (BE)
  • Wolejko (ENG)
  • Wolejko

Name, Surname:

  • Leszek Wołejko
  • Place of Birth: no information
  • The town where I live: Poznań
  • Country, in which I live: Polska