My Places

My Family Names

Seeking for the Surname

Tarasewicz
Malęczyk
Mikanowicz
Trukszyn
Kessler
Jakubowski
Hamkało
Leończyk
Sierechan
Wasilewski

My photo albums

Possible variants in writing the Family Name:

  • Wawruszczak (PL)
  • (RU)
  • (BE)
  • (ENG)

Name, Surname:

  • Jan Wawruszczak
  • E-mail address:: janek.wawr@wp.pl
  • Place of Birth: Mieszkowice
  • The town where I live: Dębno
  • Country, in which I live: Polska