Daszkiewicz

My Places

My photo albums

Possible variants in writing the Family Name:

  • Daszkiewicz (PL)
  • Daszkiewicz (RU)
  • Daszkiewicz (BE)
  • Daszkiewicz (ENG)

Name, Surname:

  • Janusz Daszkiewicz
  • E-mail address:: januszd@box43.pl
  • Place of Birth: Wrocław
  • The town where I live: Gniezno
  • Country, in which I live: Polska