My Places

My Family Names

Seeking for the Surname

Aleksander Raczkowski Imię mojej babci - Emilia, imię mojej matki - Bronisława, brat matki: Aleksander, siostry: Stanisława, Helena

My photo albums

Possible variants in writing the Family Name:

  • Juszczak (PL)
  • (RU)
  • (BE)
  • (ENG)

Name, Surname:

  • Sławomir Juszczak
  • Place of Birth: no information
  • The town where I live: no information
  • Country, in which I live: no information