My Places

My Family Names

Seeking for the Surname

Paksztajtis Maria Jurgiewicz ur Wilnie 1890r w parafii pobernardyńskiej. zm. w Elblągu 1970r Stanisław Paksztajtis ślub z Marią Jurgiewicz w Wilnie w Par.pobernardyńskiej 1907.06.10
Mikołaj i Jadwiga Jurgiewicz - Wilno
Józef i Michalina Ławrynowicz z d/Skrzydłowska Iwieniec
Teodor i Elżbieta Gancewski z d/Studnikowiec Dajnowo
Florian i Cecylia Studnikowicz Dajnowo

My photo albums

Possible variants in writing the Family Name:

  • Pukin (PL)
  • (RU)
  • (BE)
  • (ENG)

Name, Surname:

  • Piotr Pukin
  • E-mail address:: piotr.pukin@onet.eu
  • Place of Birth: Elbląg
  • The town where I live: 83-300 Elbląg ul.Pułkownika Dąbka 78/12
  • Country, in which I live: Polska