My Places

My Family Names

Seeking for the Surname

Wiełłowicz Moje nazwisko rodowe. Wiełłowicze mieszkali w Witoldówce i Justynówce koło Wilna.
Fijałkowska Anna Mieszkała w Wilnie na ulicy Lipowej 26.

My photo albums

Possible variants in writing the Family Name:

  • Chodkowska (PL)
  • (RU)
  • (BE)
  • (ENG)

Name, Surname:

  • Danuta Chodkowska
  • Place of Birth: Olsztyn
  • The town where I live: no information
  • Country, in which I live: Polska