Voevichskiy selsovet

list of Places

Messages:

Bardzo serdecznie dziękuję za informację. Bez wątpienia są to bracia mojego dziadka Antoniego. Jestem niezmiernie wdzięczny, że mogłem poznać ich z imienia, daty ich urodzin oraz ich smutną historię. Dziękuję bardzo.... > > >
Кавецкий Леопольд Яковлевич

Родился в 1886 г., д. Казимирово Свислочского р-на Могилевской обл.; поляк; образование начальное; личное хозяйство. Проживал: Могилевская обл., Кличевский р-н, д. Аполинарово.
Арестован 26 марта 1930 г.
Приговорен: "тройка" 15 апреля 1930 г., обв.: 64, 72 - Участие в к/р организации, а/с агитация.
Приговор: высылка в Сибирь Реабилитирован 5 сентября 1959 г. Постан.Президиума Могилевского облсуда

Источник: Белорусский "Мемориал"

Кавецкий Эдуард Яковлевич

Родился в 1892 г., д. Аполинарово Кличевского р-на Могилевской обл.; поляк; образование начальное; личное хозяйство. Проживал: Могилевская обл., Кличевский р-н, д. Аполинарово.
Арестован 26 марта 1930 г.
Приговорен: "тройка" 15 апреля 1930 г., обв.: 64, 72 - Участи... > > >
Кавецкий Иосиф Яковлевич

Родился в 1895 г., д. Аполинарово Кличевского р-на Могилевской обл.; поляк; образование начальное; личное хозяйство. Проживал: Могилевская обл., Кличевский р-н, д. Аполинарово.
Арестован 26 марта 1930 г.
Приговорен: "тройка" 15 апреля 1930 г., обв.: 64, 72 - Участие в к/р организации, а/с агитация.
Приговор: высылка в Сибирь Реабилитирован 5 сентября 1959 г. Постан.Президиума Могилевского облсуда

Источник: Белорусский "Мемориал"
http://lists.memo.ru/d14/f466.htm... > > >
Dziękuję za tak szybką podpowiedź. Znam 3 lokalizację Apolinarowa; oprócz wskazanej przez Pana
1. Apolinarowo - zaścianek gmina wiejska Wiszniew w powiecie wilejskim województwo wileńskie
2. Apolinarowo - zaścianek wołost Bacewicka w powiecie bobrujskim Białoruskiej SSR BSSR (1924-1926)
Przekazy rodzinne wskazują na drugą wersję. Cytuję swoją ciocię :
(…) pamiętam jak tatuś /Antoni Kawecki/ mówił, że tam żyło dużo Polaków – całe wsie. A jego wioska nazywała się Apolinarowo. To gdzieś koło Gomielaczy /Homel?/, Mogilowa /Mohylew?/, teraz to terytoria nie rosyjskie a Białoruś (…) Pamiętam jak tatuś op... > > >
Apolinarowo to miejsce w którym urodził się w 1888 r. mój dziadek Antonii Kawecki; mieszkał tu prawdopodobnie z ojcem Jakubem i bratem Janem Kaweckim do 1914 r.,kiedy to poszedł na wojnę.
Proszę o każdą informację dotyczące tej miejscowości, a być może mojej rodziny.
... > > >
Здравствуйте! Хотелось бы узнать подробнее про деревню Пересопня.В 1925 г. в дер Пересопня Минской губернии Бобруйского уезда Бацевической волости родился мой папа Горох Иван Анисимович.... > > >
Моя прабабушка Юстина Киреевна дев.Юрковец родилась в деревне Биорда в 1879 году.... > > >