Vendorozhskiy selsovet

list of Places

Messages:

ищу шахнова ..написан был брак что он из Закутья Быховский уезд... > > >
Интересует фамилия Аненков... > > >
Хочу найти больше информации о родственниках, прлживавших в деревне Журавец.... > > >
родственники мужа Штыховская Сиклинтия Лазарева Могилевская губерния Вендорожская область д.Дубники 39 лет переселена в Енисейскую губернию Тинская область Канский уезд 1910-1918 г.... > > >
Byłem kilkakrotnie we wsi Zakucie /zakucce/ rejon Kliczew woj.Mohylewski na Białorusi. Jest to miejscowsc urodzenia mojego dziadka Dionizego Wasilewskiego syna Michała i Anny z Muśnickich.... > > >
Poszukuję śladów po Janie Muśnickim z Zakucia, wcześniej mieszkającego w leśniczówce Gudcy powiatu Inumienieckiego.... > > >