Barysaŭščynski selsovet

list of Places

Messages:

Помогу в поиске документов о предках в минском НИАБ. Обращайтесь по адресу demidarche@gmail.com... > > >
Загальскай воласці на 1870 год няма, а сельскае таварыства ёсць.... > > >
Вы пішаце пра Загальскае сельскае таварыства, утворанае з ліку людзей, якія жылі на землях аднаімённага казённага маёнтку. А храпкаўцы (сяляне і аднадворцы) жылі на прыватнаўласніцкіх (на той час Прозараўскіх) землях Хойніцкага маёнтку. Вось што я маю на ўвазе. ... > > >
Дзякуй за папраўку! Але ж мусіць Загальская воасць непрацяглы час існавала. Прынамсі на стар. 492 Материалов для географии и статистики России, Минская губерния, часть ІІ, 1864, сярод 7 сельскіх таварыстваў Рэчыцкага павета фігуруе і Загальскае. Можна меркаваць, што яна інавала ўсяго некалькі гадоў, якія і прыйшліся якраз на час збору інфармацыі для Спісу населенных мест Мінскай губерніі. Бо пачыная з 1870 г. Загальскай воласці сапраўды ў спісах валасцей няма.... > > >
Храпкаў ніколі не належаў да Загальскай воласці, якая, дарэчы, існавала хіба ў Рэчы Паспалітай ад XVII ст. Адносна іншых паселішчаў Вы падаеце звесткі пра воласці, што з'явіліся на нашых абшарах ў парэформенны перыяд у складзе Расійскай імперыі, а ў той час Храпкаў належаў да Хойніцкай воласці.... > > >