Maŭčadcki selsovet

list of Places

Messages:

W Sorgowiczach na cmentarzu są pochowani moi dziadkowie i babcie.... > > >
Moja ciocia Stanisława z domu Jowsa wyszła za mąż (1950) za Bogdana Sorgowickiego.... > > >

Сорговицкий Константин и Ядвига. У них было 7 детей. Сорговицкая Амилия 1905г.р. моя прабабушка. По мужу Теприловская, дети: Вацлав, Валентина, Елена. Ее сёстры Михалина, Марыля, Лёня, Бронислава. У Михалины фамилия была по мужу Тасьминская, дети Алюня, Адам, Марьян.... > > >
Córka mojego pradziadka Antoniego Staniewicza Barbara (1865-1947) wyszła za mąż za Jana Rutkowskiego. Mieszkali w Mołczadzi. Mieli dzieci: Janina, Julia, Józef, Weronika.... > > >
родители и деды из д.Дукрово.Нужна информация... > > >
Есть ли подтверждение происхождения фамилии моих предков от названия деревни Данейки?


... > > >
Интересует информация по католическому приходу и место хранения метрических книг жителей деревни до 1946 года... > > >
Stefania Przyborowska z Rutkowskich,Słonim... > > >
Szukam informacji o moim ojcu Zygmuncie Rutkowskim, urodzonym w Mołczadzi, jego ojcu Antonim Rutkowskim i rodzinie. Szukam wszelkich informacji o rodzinach o tym nazwisku z rejonu Mołczadzi.
Dziękuję i pozdrawiam... > > >
Szukam informacji o moim pradziadku Antonim Staniewiczu (1836-1916), który mieszkał w Mołczadzi. Jego syn Ignacy (mój dziadek) zamieszkał w pobliskiej wsi Pohulanka.
Za informacje z góry dziękuję.... > > >