wołkowyski powiat

Messages:

Mój dziadek urodził się w Stanielewiczach w 1914 - listopad, dnia 27. Józef Maziec.
Ożenił się z Marią Maziec.
Zamieszkali w Ustce, po rozwodzie dziadek przeniósł się do Jeleniej Góry.... > > >
В фольварке Криница жила семья сестры моего деда Мария Романовна Гончар. Она вышла замуж за Дмитрия Августовича Шрейдер и было у них 11 дочерей.... > > >
Г-жа Элизабет я прочитал сообщение, адресованное г-ну Аляксандру.Мяне зовут Беата Филиппович, мой дед Гжегож Филипович сын Стефана и Tekla Лисовский родился в Новом суде.у 1941 г. он был вынужден покинуть площадку с новой и жил в Польше, его сестра Ольга Почобут жил в Казахстане, а затем в Bieriestowucy его две сестры Марфа и Мария Филиппович семье в деревне Лубянка Soczewnik подобно нам, я не знаю, как? я хотел бы знать, о мой дед Григорий Филиппович имел родственников в wołkowysku.moja бабушки Анастасии кукольный с Kornadzi.Mieszkam в Варшаве, я хотел бы узнать об их родственник в ....>>>
... > > >
Г-жа Элізабэт я прачытаў паведамленне, адрасаванае г-ну Аляксандру.Мяне клічуць Беата Філіповіч, мой дзед Гжэгаж Філіповіч сын Стэфана і Tekla Лісоўскі нарадзіўся ў Новым судзе.у 1941 годзе ён быў вымушаны пакінуць пляцоўку з новай і жыў у Польшчы, яго сястра Вольга Пачобут жыў у Казахстане, а затым у Bieriestowucy яго дзве сястры Марфа і Марыя Філіповіч сям'і ў вёсцы Лубянка Soczewnik падобна нам, я не ведаю, як?Я хацеў бы ведаць, пра мой дзед Рыгор Піліпавіч меў сваякоў у wołkowysku.moja бабулі Анастасіі лялечны з Kornadzi.Mieszkam ў Варшаве, я хацеў бы даведацца аб іх сваякоў.... > > >
Соколовский Иван 1887 года рождения из Мижеричи (в других источниках у деревни есть другие схожие названия)...сын Петра и Барбары...интересует, были ли у него братья и сестры...как можно узнать?... > > >
szukam danych o rodzinie i krewnych... > > >
Здравствуйте, Александр!
Я потомок Сычевник, Филипович и Ботвич из м. Новый двор. Недавно собрала эту ветвь с помощью архива Гродно. Одна из семей Ботвич покинула в 1915 это местечко и поселилась в г. Козьмодемьянск. Там сейчас проживает часть потомков. Среди переселившихся была Ботвич Марфа Касперовна (Филипович в девичестве) и её дети. Одного из них звали Николай Даниилович Ботвич. Я его внучка. ... > > >
Szukam kontaktow, informacji. Moja rodzina, Kopko/Kopka, mieszkala tutaj. ... > > >
Szukam informacji na temat moich przodków Adama Aniśko i Michaliny Anisko zamieszkałych we wsi Studzieniki, są to rodzice mojej babci Rozalii Natkaniec zd. Aniśko. Babcia miała siostrę Janinę oraz brata Wacława.... > > >
Prowadzę genealogię rodu Krysiewiczów, jak niżej, proszę o kontakt.
GENEALOGIA
RODU KRYSIEWICZ
(„drzewo – linii męskiej”

Genealogia niniejsza opracowywana jest w oparciu o:
* zapisy i przekazy rodzinne:
- kronika Jana Krysiewicza (1816-1896);
- przekazy Adama Karola Krysiewicza (1896-1957), który jako uczestnik wojny z bolszewikami w latach 1919-1921, w czasie działań wojennych – od Lwowa do Mińska na ob. Białorusi, natrafił na zaścianek szlachecki Krysiewicze w okolicach Wołkowyska - południowa Litwa - (ok. 80 km na wschód od Białegostoku - obecnie Białoruś (aktualnie jest to osiedle Krysiewiczi w Wołkowysku);
- zapiski i przekazy Władysława Broek... > > >

Photos

Velikaya Lapenitsa, manor

Velikaya Lapenitsa, manor From the album of old pictures Vadim Novikov

Yalovka, market town

Yalovka, market town From the album of the nowadays views Ольга Калицкая

Pawluszki, colony

Pawluszki, colony From the album of the nowadays views Алла Орловская

Lewszowo, type is not known

Lewszowo, type is not known From the album of the nowadays views Ольга Золина

Lewszowo, type is not known

Lewszowo, type is not known From the album of old pictures Danuta Pawłowska

Ovechitsy, village

Ovechitsy, village From the album of old pictures Василий Гележа

Dukhovlyany, village

Dukhovlyany, village From the album of old pictures Kinga Vnuk

Boyary, village

Boyary, village From the album of the nowadays views Ирина Бовсюк

Ivashkevichi, village

Ivashkevichi, village From the album of the nowadays views HOLEDZIŃSKI vel ŻEROMSKI

Family names added by Users

Mateshuk added by Strzelecki Klepachi, village (gmina wiejska Świsłocz)
Jaroszuk Zapolichi, village (gmina wiejska Porozów)