Grodno region

Messages:

Witam. Kuzma Gelcia poszukuje informacji o Kuzma Vanda, Alaszevicz Renia i rodzinie co wyjechali do Polska.
... > > >
Mój pradziadek Michał Czapla pochodzi z okolicy Czaple. Miał bracia - Cypryana, Józefa, Juliana, Pawła i siostrę Scholastykę. Był żonaty z Konstancją Szmigiero. Przez długi czas mieszkał w Petersburgu. Wrócił wraz z rodziną w 1918 roku do rodziców żony w Hlebowce. Wkrótce po powrocie on i jego żona zmarli. Żona Konstancja zmarła 23 września, a Michał 1 października - oba od zapalenia płuc. Pozostało czworo dzieci - 3 syna (mój dziadek Władysław, Edward i Stanisław) i córka Maria. Wszystkie dzieci pozostały żyć w Hlebowcach na wychowaniu u siostry matki. Może znajdzie się ktoś z tej rodziny?... > > >
Мой прадед Михаил Чапля родом из околицы Чапли. У него были братья - Циприан, Иосиф, Юлиан, Павел и сестра Схолястика. Был женат на Констанции Шмигеро. Долгое время жил в Петербурге. Вернулся вместе с семьёй в 1918 году к родителям жены в околицу Глебовцы. Вскорости по возвращении он и его жена умерли. Жена Констанция умерла 23 сентября, а Михаил 1 октября - оба от воспаления лёгких. Осталось четверо детей - 3 сына (мой дед Владислав, Эдвард и Станислав) и дочь Мария. Все дети так и остались жить в Глебовцах на воспитании у сестры матери. Может откликнется кто-нибудь из этой семьи. ... > > >
Здравствуйте, ищу сведения о прадедушке Тишко Константин Лукьянович 1901 г.р. и прабабушке Тишко (до замужества Гижевская) Анна Константиновна 1907 г.р.
Родом из деревни Деречин или Александрия
Знаю что прадедушку в Войну призвали в польскую армию, там он был санитаром
В государственном архиве Гродненской области о них нет никаких сведений о том что они проживали на территории Польши до 1939 года
Может кто подскажет куда можно обратится еще? ... > > >
Mój prapradziadek Wincenty Sipowicz i jego ojciec Piotr Sipowicz pochodzą z tej wsi. Może znajdzie się ktoś z Sipowiczów?... > > >
Мой прапрадед Викентий Сипович и его отец Пётр Сипович родом из этой деревни. Может откликнется кто-нибудь из Сиповичей? ... > > >
Здравствуйте. Интересует история деревни Василевичи, Гродненского р-она и области... > > >
Вышлите пожалуйста :
- название прихода (приходов), к которому относилась деревня Дубичи в начале ХХ века;
- имя владельца и название имения, к которому принадлежала местность в середине XIX века.

Спасибо!... > > >
Szukam informacji o rodzicach mojej mamy Stanisław i Maria Grzelak ... > > >
Witam.
Szukam kontaktu z rodziną: Griszko Deonica Iwanowicz lub ze znającymi Feliksa Mickiewicza - wyjechał do Polski w 1957r.

Здравствуйте.
Я ищу контакт с семьей: Griszko Деоника Иванович или знакомый с Феликс Мицкевич- он отправился на польский в 1957 году.... > > >

Photos

Lokno, village

Lokno, village From the album of the nowadays views Алексей Теребей

Hanelki, village

Hanelki, village From the album of old pictures Valentin Morgiewicz

Hanelki, village

Hanelki, village From the album of the nowadays views Valentin Morgiewicz

Borciaki, village

Borciaki, village From the album of old pictures Adrian Ryczkowski

Nieciecz, village

Nieciecz, village From the album of old pictures Mieczysław Kalinowski

Wołkowicze, village

Wołkowicze, village From the album of old pictures Adrian Ryczkowski

Kiemieliszki, agro-town

Kiemieliszki, agro-town From the album of old pictures Дмитрий Тихий

Omniewicze Rządowe, village

Omniewicze Rządowe, village From the album of old pictures Vasilij Balaj

Kudejsze, village

Kudejsze, village From the album of the nowadays views Kazimierz Niechwiadowicz

Family names added by Users

Koval added by Виктор Ковалевский Kluszczany, village (Astraviec county)
аЛЕКС Chorosice, village (Navahradak county)
Krol Kuncewszczyzna, futor (Smarhoń county)
Lasiuk added by E. Chmielewski Hubicze, village (Ščučyn county)
Lasiuk added by E. Chmielewski Zieniewicze, village (Ščučyn county)
Kozicki added by E. Chmielewski Montuny, village (Voranava county)
Kozicki added by E. Chmielewski Szkiery, village (Ščučyn county)
Янковская added by Мухина Iŭie, urban settlement (Iŭie county)
Песля added by Марта Мухина Iŭie, urban settlement (Iŭie county)
Ryczkowski Wołkowicze, village (Ščučyn county)

Administrative division