Photos

From the album of old pictures

From the album of old pictures photos added by Havina Ihar

Turzec - agro-town in Kareličy district Hrodna region of the Republic of Belarus. There are the following data for this settlement on the Radzima.net website:
 -  in geographical coordinates and location of agro-town Turzec on the detailed map of the beginning of the XXth century and modern maps, as well as on satellite images from the Google Maps; at map
- administrative-territorial belonging in the Russian Empire (1900th), in Poland (1920-1939)in the Republic of Belarus (2017);
- name of the Orthodox parish to which belonged agro-town Turzec at the beginning of the XXth century
 - Add Surname in this areawhat years the Metric books about the born, married and dead of this parish have survived;
- The fund number, the inventory, and the address of the Archive in which the metric books are stored;
- name of the Catholic parish to which belonged agro-town Turzec at the beginning of the XXth century
- what years the Metric books about the born, married and dead of this parish have survived;
- address of the Archive in which the metric books are stored;
- the name of the owner and the name of the landed property to which the area belonged in the middle of the XIX century

This information is available for registered users with a Premium plan.

Add the message

*
*
*
*

Messages:

3 czerwca 2016 roku zmarł dr inż. Czesław Skoczylas, inżynier mechanik, konstruktor lotnictwa, wieloletni pracownik naukowo-badawczy i były zastępca dyrektora Instytutu Lotnictwa.

Ceremonia pożegnalna odbyła się w czwartek, 9 czerwca 2016 roku o godz. 12:30 na Cmentarzu Północnym, gdzie został pochowany.

Czesław Skoczylas urodził się 22 marca 1929 roku w Turzcu, pow. Stołpecki. Ojciec jego pracował w Policji i został zamordowany po 17.09.1939, a rodzina zesłana do Kazachstanu. Po powrocie w 1946 roku studiował na WydzialeKonstrukcji Specjalnych Politechniki Warszawskiej, uzyskując dyplom magistra inżyniera. Po uzyskaniu tytułu magistra inżyniera, został skierowany na aspiranturę naukową do Moskwy, gdzie po kilku latach uzyskał dyplom doktora.

We wrześniu 1960 roku rozpoczął pracę w Instytucie Lotnictwa początkowo na stanowisku kierownika Oddziału, potem Pracowni. Od 1963 roku pracował jako samodzielny pracownik naukowo-badawczy w Ośrodku Silników Instytutu Lotnictwa, gdzie po dwóch latach został jego Kierownikiem. W 1968 awansował na stanowisko zastępcy dyrektora ds. naukowych, a w roku 1973 na pierwszego zastępcę dyrektora. W 1994został powołany na stanowisko dyrektora ds. ekonomiczno-finansowych, które piastował przez pięć lat. W 1999 roku przeszedł na emeryturę.

W okresie zatrudnienia w Instytucie Lotnictwa wykonywał szereg prac związanych z obronnością kraju.

Otrzymał wiele nagród spośród których wymienić należy nagrodę Ministerstwa Przemysłu Maszynowego za konstrukcję i wykonanie laboratorium do badania turbin i turbosprężarek oraz za konstrukcję i wykonanie laboratorium latającego Lala 1.

Dr inż. Czesław Skoczylas posiadał wysokie kwalifikacje zawodowe, był wybitnie uzdolnionym pracownikiem naukowo-badawczym, którego pasją było lotnictwo oraz wykonywana przez niego praca. Pełniąc funkcje kierowniczą a potem dyrektorską wykazał się ponadprzeciętnym talentem organizacyjnym. Czesława Skoczylasa cechowała duża dokładność w pracy oraz wysokie poczucie odpowiedzialności za powierzone zadania. Był ceniony, szanowany i lubiany przez współpracowników.Służył im chętnie swoją wiedzą i doświadczeniem.
Looking for 3 families in Torzec, Grodno , Belarus.

They are Morkel, Pleszko and Szwajbak

agro-town Turzec at photos from Radzima.org

photos added by Ihar Havina

photos added by Ihar Havina

photos added by .

photos added by

photos added by .

photos added by .

Family names added by Users

Stankevichadded by 1
added by 1
added by 1
Bakieyadded by 1
added by 1