Photos

From the album of the nowadays views

From the album of the nowadays views photos added by Kazimierz Niechwiadowicz

Saŭhuci - village in Iŭie district Hrodna region of the Republic of Belarus. There are the following data for this settlement on the Radzima.net website:
- geographical coordinates and location of village Saŭhuci on the detailed map of the beginning of the XXth century and modern maps, as well as on satellite images from the Google Maps;Sangucie at map
- administrative-territorial belonging in the Russian Empire at the beginning of the XXth century, in Poland (1920-1939)in the Republic of Belarus (2017);
- name of the Catholic parish to which belonged village Saŭhuci at the beginning of the XXth century
- what years the Metric books about the born, married and dead of this parish have survived;
- address of the Archive in which the metric books are stored;

This information is available for registered users with a Premium plan.

Add the message

*
*
*
*

Messages:

Proszę o zdjęcia wsi Saugucie, to wieś dzieciństwa mojego teściareply
Saugucie (po białorusku czytaj Sauhuci z akcentem na u)
Nazwa przedwojenna wioski Sangucie. Obecnie wieś w rejonie Iwie w obwodzie Grodzieńskim na Białorusi. W pisanych źródłach historycznych pojawia się w XVI wieku w iwiejskiej gminie powiatu oszmiańskiego województwa wileńskiego. W roku 1598 należała do wójtostwa Łukaszyno, miała 16 włók (tutaj 1 włóka = 16, 8 ha) ziemi, wchodziła w skład majątku Iwie, który wówczas należał do Kiszków. W 1634 roku Saugucie liczyły 13 dymów (chat, 1 dym to 6-7 osób) i 9 włók ziemi.
Na przełomie XIX i XX wieków wieś należała do gminy Lipniszki powiatu oszmiańskiego guberni wileńskiej. W 1861 roku miała 69 dusz rewizyjnych (osób płci męskiej) i wchodziła w skład majątku Iwie.
W 1897 roku w Sauguciach były 44 chaty (gospodarstwa) i 267 mieszkańców. W 1905 roku 285 mieszkańców i 558 dziesięcin ziemi (1 dziesięcina = ok. 1, 09 ha), w 1909 roku 66 chat i 321 mieszkańców.
W latach 1921-1939 wioska należała do gminy Iwie w powiecie Wołożyn, a od 1926 roku w powiecie Lida województwa nowogródzkiego Polski. W 1921 roku były w niej 45 chaty i 218 mieszkańców. W 12.10.1940 (pierwsza okupacja bolszewicka) 49 chat i 245 mieszkańców w gminie Iwie w powiecie (rejonie) Iwie. Od 25.06.1941 do 07.07.1944 pod okupacją niemiecką.
W 1945 roku otwarto w Sauguciach szkołę początkową. W 1950 roku zorganizowano kołchoz pod nazwą Droga Lenina. Od 1954 roku w gminie Łukaszyno, a od 1962 roku w gminie Iwie. W 1999 roku 66 chat i 178 mieszkańców - obecnie, czyli w 2013 roku osób jest zapewnie mniej. Nadal jest to duża wieś, typowa ulicówka. Kiedyś był w wiosce sklep spożywczo-przemysłowy. Raz lub dwa razy w tygodniu przyjeżdża do wsi autołauka, czyli sklep na kółkach, autosklep. To głównie dla tych osób, którym ze względu na wiek i stan zdrowia trudno jest udać się do pobliskiego Iwia.
reply