Kondratowicze - village in Stoŭpcy district Minsk region of the Republic of Belarus. There are the following data for this settlement on the Radzima.net website:
- geographical coordinates and location of village Kondratowicze on the detailed map of the beginning of the XXth century and modern maps, as well as on satellite images from the Google Maps;Kondratowicze at map
- administrative-territorial belonging in the Russian Empire at the beginning of the XXth century, in Poland (1920-1939)in the Republic of Belarus (2017);
- name of the Orthodox parish to which belonged village Kondratowicze at the beginning of the XXth century
- what years the Metric books about the born, married and dead of this parish have survived;
- The fund number, the inventory, and the address of the Archive in which the metric books are stored;
- name of the Catholic parish to which belonged village Kondratowicze at the beginning of the XXth century
- the name of the owner and the name of the landed property to which the area belonged in the middle of the XIX century

This information is available for registered users with a Premium plan.

Add the message

*
*
*
*

Messages:

Looking for birth Avelina Dudar Michal Dudar Aniela Pitycz Michal Pitycz Marriage Michal Dudar Aniela Pitycz Death Michal Dudar
"Życie Nowogródzkie" nr 44 z dnia 31.10.1937 r.

O kolonii w Kondratowiczach.

Iwieniecki oddział Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet mając od Zrzeszenia Powiatowego do swej dyspozycji środki na urządzenie w terenie jednego tylko dziecińca (sezonowego przedszkola) obrał dla tego celu odległą o 13 km od Iwieńca wieś Kondratowicze jako bardziej narażoną na wpływy wiejące z zagranicy rosyjskiej, od której dzieli ją przestrzeń około 3 km. Nie mało też pani prezeska oddziału musiała użyć wysiłków i odpowiednich argumentów, aby skłonić podejrzliwych mieszkańców tej wsi do niezbędnej z ich strony współpracy przy zorganizowaniu tego dziecińca. Nie mniej też trudności miała później kierowniczka dziecińca gdyż z 30 zarejestrowanych i przybyłych do dziecińca dzieci po paru dniach ilość ich raptownie spadła do 6. Po zbadaniu przyczyny tego dziwnego zjawiska okazało się, że pierwsze objawy zadowolenia i radości rodziców wcale nieoczekiwanej i tak miłej opieki, jaką znalazły ich dzieci w nowo-otwartym dziecińcu zostały rozwiane przez podstępną agitację Żydówki, pilnującej we wsi wydzierżawionego ogrodu, oraz jednego z miejscowych ciemnych mądrali, którzy zdołali ogół rodziców przekonać, że takie dobrodziejstwa nie mogą być za darmo, że za to będą musieli płacić dodatkowo specjalny podatek.
Po wielu perswazjach i argumentacjach ilość dzieci w dziecińcu wzrosła do 34. Dwumiesięczna praca wychowawcza w dziecińcu wiele dobroczynny wpływ wywarła nie tylko na dzieci, lecz na wszystkich mieszkańców tej wsi. Dziatwa, z którą od początku trudno było się porozumieć po polsku, po miesiącu nauczyła się piosenek polskich, wierszyków i krótkich inscenizacji, których wykonywanie nie tylko sprawiało wielką radość dla rodziców, lecz też miało bardzo dodatni wpływ wychowawczy na całą ludność miejscową. To też po uroczystym zamknięciu dziecińca przy odjeździe prezeski pani Agaty Nowickiej oraz kierowniczki dziecińca pani Niewiarowskiej nie brakło wyrazów szczerej, serdecznej wdzięczności, oraz próśb, aby w roku przyszłym o nich nie zapomniano. Nie tylko liczne widoczne korzyści moralne, odebrane przez dziatwę, lecz też radykalna i tak dalece sympatyczna zmiana na lepsze usposobień i poglądów u rodziców stały się obfitą zapłatą dla organizatorów dziecińca za pierwotne przykrość i poniesione trudy.
Dałby Bóg, aby społeczeństwo nasze należycie doceniło pożyteczność tego rodzaju pracy oświatowej i ofiarnym wsparciem przyczyniło się do rozszerzenia jej zakresu, szczególnie na wschodnim pograniczu Naszego Kraju.

Ks. Wincenty Frankiewicz reply