Kisłuchy - village in Stołpce powiat Nowogródek Voivodeship of Poland (the Second Polish Republic). There are the following data for this settlement on the Radzima.net website:
- geographical coordinates and location of village Kisłuchy on the detailed map of the beginning of the XXth century and modern maps, as well as on satellite images from the Google Maps;Kisłuchy at map
- administrative-territorial belonging in the Russian Empire at the beginning of the XXth century, in Poland (1920-1939)
- name of the Orthodox parish to which belonged village Kisłuchy at the beginning of the XXth century
- what years the Metric books about the born, married and dead of this parish have survived;
- The fund number, the inventory, and the address of the Archive in which the metric books are stored;
- name of the Catholic parish to which belonged village Kisłuchy at the beginning of the XXth century
- the name of the owner and the name of the landed property to which the area belonged in the middle of the XIX century

This information is available for registered users with a Premium plan.

Add the message

*
*
*
*

Messages:

Kisłuchy - wieś w powiecie stołpeckim województwa nowogródzkiego II Rzeczypospolitej. Dla tej miejscowości na stronie Radzima.net ma następujące dane:
- współrzędne geograficzne i lokalizowanie wsi Kisłuchy na szczegółowej mapie z początku XX wieku i współczesnych mapach, a także na zdjęciach satelitarnych Google MapsKisłuchy na mapie
- przynależność administracyjno-terytorialna w Imperium Rosyjskim, II Rzeczypospolitej,
- parafia prawosławna, do której należał(a) wieś Kisłuchy na początku XX wieku
- what years the Metric books about the born, married and dead of this parish have survived;
- The fund number, the inventory, and the address of the Archive in which the metric books are stored;
- parafia katolicka, do której należał(a) wieś Kisłuchy na początku XX wieku
- nazwa majątku i nazwisko właściciela w połowie XIX wieku

Dzień dobry! Szukam rodziny brata mojego dziadka, który wyjechał z tej wsi na terytoryum Polski przed wojną 1941 roku. Niestety nie znam ani imienia, ani daty urodzenia brata dziadka. Ale być może sie zachowały księgi kościelne II Rzeczypospolitej, gdzie byłaby możliwość odzyskania takiej informacji. Mój dziadek Kozłowski Ignacy, syn Józefa Kozłowskiego, narodził się w roku 1908, zmarł w roku 1951. Będę wdzięczna za jakąkolwiek informację.
Здравствуйте! Ищу семью брата своего деда, который перед войной уехал из этой деревни на территорию Польши. К сожалению, не знаю его имени и года рождения. Но может быть сохранились метрические книги из костёла и там есть такая информация. Мой дед Козловский Игнат Иосифович, родился в 1908 году, умер в 1951. Буду благодарна за любую информацию.reply